Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Flest kvinder rammes af PTSD

Omkring dobbelt så mange kvinder som mænd udvikler posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), på trods af at mænd generelt udsættes for flere potentielt traumatiske oplevelser.

I et nyt studie er det blevet undersøgt, om kønsforskelle i alvorsgraden af PTSD blandt bankansatte udsat for røveri kan forklares ud fra kvinders øgede forekomst af 10 faktorer, der i tiden før, under og efter traumet er forbundet med øget PTSD. Flere af disse faktorer er tidligere blevet undersøgt hver for sig uden større succes, men dette er første gang, at deres samlede bidrag til kønsforskelle i PTSD undersøges. Det blev fundet, at faktorerne sammen redegjorde for 83% af kønsforskellene i PTSD. Resultater tyder således på, at kvinder har en øget forekomst og alvorsgrad af PTSD, fordi de har en øget forekomst af mange af de risikofaktorer, som er forbundet med PTSD, herunder neuroticisme før traumet, angst, hjælpeløshed og rædsel under traumet samt negative tanker efter traumet.

Læs hele artiklen via linket:

Christiansen, D. & Hansen, M. (2015). Accounting for sex differences in PTSD: A multi-variable mediation model. European Journal of Psychotraumatology.

Redaktionen afsluttet: 18.02.2015