Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Flere og flere ofre for stalking søger hjælp - nyt lovforslag om strakstilhold kan hjælpe.

Det nylige fokus på stalking medier og dansk politik har medført at flere og flere ofre for stalking henvender sig til Dansk Stalking Center. Et nyt politisk lovforslag fra regeringen omkring strakstilhold af mistænkte for stalking skal kunne være med til at hjælpe de mange stalkingofre. Lovforslaget tages godt imod af Dansk Stalking Center of af Videnscenter for Psykotraumatologi.

Mere end 100.000 mennesker er ofre for stalking i Danmark hvert år og netop stalking er der kommet mere fokus på i medierne og fra politisk side. Det nye fokus på stalking og på ofre for stalking har medført flere henvendelser. Sådan skrives der i Politiken i dag d. 1. september.

Dansk Stalking Center ser også den større opmærksomhed på emnet ved en stigning i antal henvendelser fra 341 i 2015 (fra januar til september) til 599 i samme periode i år og de forventer yderligere en stigning frem over. Her er holdningen klart, at det ikke handler om at flere er ofre for stalking, men nærmere at flere søger hjælp. Stigning i henvendelse har nu betydet, at Dansk Stalking Center har åbnet en afdeling i Århus ud over deres eksisterende afdeling i København.

Regeringen har i forlængelse af det nye store politiske fokus på stalking foreslået et lovforslag om strakstilhold mod stalkere. Dansk Stalking Center er glade for det netop forslået forslag omkring strakstilhold og kalder det ”længe ventet”. Strakstilholdet betyder i praksis at politiet kan lave et midlertidigt polititilhold til en formodet stalker, indtil politidirektøren træffer en endelig afgørelse i sagen. Størrelsen på bevisbyrden er derfor også lempet i forhold til et endeligt tilhold. En del af lovforslaget er desuden, at der maksimalt må gå 60 dage, før det afgøres om tilholdet skal fastholdes, hvilket ifølge Dansk Stalking Center er en stor forbedring ift. tidligere, hvor sager ifølge dem blev trukket i langdrag. Centerets eneste nye ønske til lovforslaget er, at det vil komme til at være specialuddannede betjente, der kan behandle strakstilholdet, frem for almindelige betjente.

Videnscenter for Psykotraumatologi er enig med vores samarbejdspartnere i Dansk Stalking Center og bakker også op omkring det nye lovforslag, som vil kunne hjælpe ofre for stalking frem over. Stalking er et af de nyere forskningsområder i Videnscenteret, men der er allerede lavet forskning på området og der er mere forskning på vej. Hvis du er interesseret i emnet, kan du finde vores ph.d. –studerende Sille Schandorph Løkkegaards rapport omkring de psykiske konsekvenser som stalking kan have for mødre, der stalkes af fædrene til deres børn. Her kan du bl.a. læse, at denne type stalking har en særlig kompleksitet og karakteristika, da barnets tarv også skal tages i betragtning. Undersøgelsen viser bl.a. at 1/3 af mødrene er enten sygemeldte, førtidspensionister eller i flexjob, at 3/4 af mødrene opfylder kriterierne for PTSD og at 70 % af mødrene lider af depression mens mere end 60 % lider af angst. Derudover ser man også en ændring af tilknytningsmønstret hos mødrene, hvor det inden stalking begyndte kun var 25 % der havde en usikker tilknytning, mens det var hele 55 %, da undersøgelsen blev lavet. Rapporten kan du finde her.

Derudover kan Videnscenteret offentliggøre, at der er ny forskning på vej, der fokuserer på hvilke psykiske konsekvenser stalking har for børnene. Du vil kunne læse mere om dette projekt senere på hjemmesiden. 

Redaktionen afsluttet: 07.09.2016