Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Far straffes hårdere for sexuelle overgreb

Straffeloven skelner mellem, om overgreb på børn begås af biologisk familie eller ej.

Udformningen af den nuværende straffelov betyder, at det er mere ulovligt at begå overgreb på sit eget barn end på andres børn. Den biologiske far straffes nemlig hårdere som krænker. Professor i i strafferet ved CBS, Vagn Greve, mener at straffeloven bør ændres til en ligestilling mellem biologiske forældre, adoptivforældre, stedforældre og plejeforældre. Ifølge Vang Greve skyldes straffelovens skelnen gamle forestillinger snarere end logiske argumenter. ’Straffen for incest skyldes en fordømmelse, som er overvintret i straffeloven indtil nu. Der er ingen grund til at lave en sondring mellem biologiske og ikkebiologiske forældre, og jeg kan ikke på nogen fornuftig måde se en logik i, at man dømmer forskelligt’.

Denne ændring støttes af professor i psykotraumatologi ved Syddansk Universitet Ask Elklit. ’Det afgørende er, om krænkeren i psykologisk forstand er blevet en far eller en betydningsfuld person for barnet, og det har ikke noget at gøre med, om man er biologisk far eller stedfar. I vore dages samfund er det mere almindeligt, at man skifter partner, og børn kan have flere forskellige faderfigurer i deres liv’.

 

I øjeblikket er straffelovsrådet, der hører under justitsministeriet, i gang med at gennemgå hele sædelighedskapitlet i straffeloven og har efter retsudvalgets ønske også fået beføjelser til at se på incestparagraffen.

Fakta: FAKTA OM STRAFFELOVEN

Incest straffes efter straffelovens paragraf 210 og bliver defineret som »samleje eller anden kønslig omgængelse med en slægtning i nedstigende linje«, dvs. biologiske børn, børnebørn og oldebørn. Strafferammen er på seks år. Incest mellem søskende straffes med op til to års fængsel. Seksuelle overgreb begået mod en person under 18 år, der er »den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse«, kan straffes med fængsel i op til fire år, ifølge straffelovens paragraf 223.

Samleje med et barn under 15 år kan ifølge paragraf 222 straffes med fængsel indtil otte år, og hvis barnet var under 12 år eller blev tvunget eller truet, kan straffen stige til tolv års fængsel. Denne paragraf kan aktiveres samtidig med de to førnævnte.


Kilde: Politiken , 18.12.2011 

Redaktionen afsluttet: 19.12.2011