Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Fald i anmeldte voldtægter

De seneste fem år er antallet af voldtægtsanmeldelser faldet markant.

I 2007 blev der anmeldt 566 voldtægter. I 2011 var tallet faldet til 410, hvoraf kun 53 person blev dømt skyldige.

Nyheden er positivt, men Center for Voldtægtsofre minder om, at de fleste voldtægter ikke bliver anmeldt og man bør derfor ikke drage nogle sikre konklusioner ud fra det markante fald endnu. ”Der er ikke nogen tvivl om, at 410 anmeldelser i 2011 er relativt få, i forhold til hvor mange der rent faktisk bliver voldtaget” siger Anja Hareskov Jensen, psykolog ved Center for Voldtægtsofre. Hun peger på flere mulige årsager til det markante fald i anmeldelser, bl.a. kan det være udtryk for en ændring i seksualmoralen, hvor der skal mere til, før noget defineres som et overgreb. Herudover har der været stor opmærksomhed på, at det er meget svært at komme igennem med en domfældelse i voldtægtssager.

Det kan være yderligere traumatiserende at møde retssystemet, når beviserne er sparsomme og størstedelen af alle kendelser på området lyder ikke skyldig.

Forskning/opmærksomhed på området

Tidligere på året udgav Videnscenter for Psykotraumatologi rapporten ”Seksuel vold blandt unge: En systematisk tilgang til primær forebyggelse”, læs rapporten her.

I januar afholder vi konference om seksuelle overgreb, læs mere her.

 

Kilde: MetroXpress

Redaktionen afsluttet: 04.11.2012