Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Psykiske og somatiske problemer hos mennesker med højrisikojobs

Efter ønske fra Falck har Videnscenter for Psykotraumatologi undersøgt og sammenfattet en række udenlandske studier,som viser at mennesker med højrisikojob har forhøjet risiko for at udvikle PTSD.

Falck ønskede en undersøgelse af om mennesker, der arbejder i højrisikojobs, er mere belastede end andre for at få visse psykiske og somatiske lidelser. Ambulancereddere, brandmænd, politibetjente, soldater og redningsarbejdere bliver eksponeret for gentagne voldsomme hændelser igennem deres arbejde og skal bevare overblikket og handle hurtigt på trods af denne eksponering. Mange kan tilsyneladende klare gentagne belastninger på grund af uddannelse og træning, samt motivationen som antageligt har gjort, at de har valgt den type arbejde, hvor det drejer sig om at redde menneskeliv. Personlighedsmæssige og organisatoriske forhold spiller en betydelig rolle for reddernes modstandskraft. De sidste 5-7 år er der gennemført en lille snes udenlandske undersøgelser af denne gruppe, hvor fokus har været på: coping, robusthed og udbrændthed. De helbredsmæssige konsekvenser af at have sådan et arbejde er undersøgt ved at se på akut stress, PTSD, angst og depression, samt somatiske lidelser: forhøjet blodtryk, muskel-og led skader og hjerteproblemer. En gennemgang af 10 nyere undersøgelser omhandlende udenlandske ambulancereddere og brandmænd viste, at omkring 20 % af ambulanceredderne og 17 % af brandmændene har forhøjet risiko for at udvikle PTSD. Desuden er der betydelige fysiske helbredsproblemer forbundet med at være redder eller brandmand, der er en forhøjet risiko for alle former for kræft og forhøjet blodtryk og disse faggrupper har generelt en højere risiko for at gå på førtidspension som følge af arbejdspres.
Redaktionen afsluttet: 05.04.2011