Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Bedre erstatning gavner syge soldater

Nye erstatningsregler giver håb om, at psykiske skader kan blive anerkendt på lige fod med fysiske skader.

Danske soldater, der vender tilbage fra krigsområder med svære traumer, kan fra efteråret få næsten 450.000 kroner mere i erstatning. Det sker som en del af regeringens veteranpolitik. I Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) er man glad for initiativet.
- Det er en anerkendelse af, at fysiske og psykiske lidelser bliver betragtet mere på lige fod end tidligere. Men der er stadig et stykke vej til, at man får en 100 procents ligestilling, siger Flemming D. Vinther, formand for HKKF.

Foreningen havde gerne set, at mengraden var sat endnu højere, fordi erfaringen viser, at selv om det er en vejledende sats, så bruger Arbejdsskadestyrelsen satsen som en maksimum sats. Men ifølge Flemming D. Vinther er både politikere og embedsmænd mere forbeholdne, når erstatningen drejer sig om subjektivt vurderede sygdomme.
- Man kan se, at et ben er væk, men det er svært at måle, om en person har det skidt eller meget skidt. Og vi kan mærke, at systemerne er mere tilbageholdende, når der er tale om psykisk vurderede sygdomme, siger han. Derfor handler det aldrig alene om at få større og større erstatninger. Det vil altid handle om at undgå, at nogen får brug for at få en erstatning udbetalt, mener HKKF.

Som en del af veteranpolitikken skal der etableres et videncenter, der får til opgave at indhente og sammenfatte den viden, der er internationalt og nationalt.
- Den reelle viden på området er chokerende lille. Rigtig meget af det, der bliver lavet nu, sker på baggrund af mavefornemmelser. Ved at etablere et videncenter, bliver vi bedre til at behandle dem, der kommer galt af sted, siger han.

Fremover udløser svære psykiske skader 35 procent i erstatning for varigt mén mod i dag 25 procent.
Initiativet er en del af regeringens veteranpolitik og er udløst af danske krigsveteraner, men vil omfatte alle psykiske arbejdsskader, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Kilde: Ritzau

Redaktionen afsluttet: 28.06.2011