Skip to main content

Flere soldater får erstatning for tabt erhvervsevne

Flere udsendte soldater end tidligere bliver syge, fordi missionerne er blevet hårdere.

Stadigt flere soldater får således erstatning for posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

»Vi så selvfølgelig helst, at ingen af vores kolleger blev syge og fik brug for erstatning. Men da vi har oplevet mange gå rundt alt for længe med en psykisk lidelse uden at få erstatning, er det godt, de nu får den«, siger Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

I 2010 fik 39 tidligere udsendte soldater hver 593.000 kr. i erstatning – det er en ottedobling af udbetalingerne på fem år, viser en opgørelse fra AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Flere sendes af sted
Flemming Vinther vurderer, at når flere soldater nu får erstatning, er det både fordi, flere bliver syge pga. de hårdere missioner, samtidig med at flere sendes af sted. Desuden skyldes det også, at flere er blevet opmærksomme på muligheden for at få erstatning.

PTSD kom først med på fortegnelsen over sygdomme, som kan skyldes arbejde, i 2005 og derfor er det kun inden for de sidste fem år, at soldater med diagnosen PTSD har kunnet få erstatning for tabt erhvervsevne. Det har betydet, at flere har anmeldt en skade, heriblandt tidligere udsendte soldater fra Eksjugoslavien, som ikke har haft muligheden før.

Desuden hører det med til sygdommen, at det kan tage tid, før den viser sig. På samme måde kan det tage tid, før den syge selv og omgivelserne bliver klare over, at det er PTSD, der er problemet.

»Det hører med til sygdommen, at man isolerer sig og ikke omgås eller taler med andre«, forklarer Vilhelm Borg, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

»Netop derfor hjælper det, at der er kommet mere fokus på PTSD, ligesom hele systemet er blevet bedre til at opfange dem, der viser tegn på PTSD«, understreger Flemming Vinther.

PTSD kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man som følge af sit arbejde har været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer, der var exceptionelt truende eller katastrofeagtige.

Kilde: Politiken.dk

Redaktionen afsluttet: 19.04.2011