Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

En barndom med vold

I løbet af de sidste par uger, er der blevet udgivet en række opsigtsvækkende rapporter om vold mod børn. I kølvandet på disse er konferencen ”Voldens børn” netop blevet afholdt, hvor bl.a. Videnscentret var involveret.

Den 1. februar blev Mødrehjælpens konference ”Voldens børn” afholdt på Christiansborg Slot, hvor både fagfolk, politikere og HKH. Kronprinsesse Mary deltog. Konferencen blev afholdt i kølvandet på udgivelsen af en række opsigtsvækkende rapporter om vold mod børn, udarbejdet af hhv. Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), Mødrehjælpen samt Trygfonden og Børns Vilkår.
Videnscenter for Psykotraumatologi v/professor Ask Elklit var også involveret i konferencen, primært i forbindelse med det punkt på dagsordenen, som omhandlede hvordan der sikres en helhedsorienteret behandling og rådgivning, der håndterer alle former for vold.

For vold mod børn er desværre stadig et problem i Danmark. I rapporten udarbejdet af SFI er det noteret at ca. hvert tyvende barn, 5,3 procent, er vokset op i en familie, hvor der inden for barnets første otte leveår er foregået en form for vold i hjemmet, som enten har ført til en politianmeldelse eller en registrering på skadestuen. I rapporten udarbejdet af Mødrehjælpen, fremhæves det derudover at 28.000 børn hvert år er vidner til vold i hjemmet.  Selvom barnet ikke selv er udsat for volden, påviser rapporten fra SFI at blot selve overværelsen af vold kan få store konsekvenser for børnene.
I en artikel bragt i Politiken den 31. januar lufter direktøren for Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen, et ønske om at loven præciseres, så det bliver forbudt for børn at overvære vold i hjemmet. Ved at gøre dette, mener han at man sender et vigtigt signal til befolkningen, og at tiltaget vil komme fremtidens børn til gode.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener dog ikke at loven skal ændres, men at fokus skal være på børnenes ret til støtte. Til konferencen udtalte hun, at der i forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 er blevet afsat 65 millioner kroner, til en samlet indsats mod vold i nære relationer. Hun understregede ligeledes, at alle har en pligt til at reagere hvis de er bekymrede for et barns trivsel derhjemme.

Rapporter

Mødrehjælpen:
https://moedrehjaelpen.dk/rapporter-og-analyser/

SFI:
https://pure.sfi.dk/ws/files/695854/1702_B_rn_der_oplever_vold_i_familien.pdf

Trygfonden og Børns Vilkår:
https://bornsvilkar.dk/sites/default/files/svigt-af-boern-i-danmark-2016-2017-3.pdf

Redaktionen afsluttet: 13.02.2017