Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

DP: Angstramte skal ikke sættes på venteliste

Der er brug for at flere psykologer kommer med i den offentlige ordning, mener Dansk Psykologforening.

25 millioner satspulje-kroner skulle sidste år have sikret angstramte adgang til psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, sådan som det har været tilfældet for depressionsramte siden 2008. Men forhandlingerne mellem Dansk Psykologforening og Sygesikringen står i stampe. Dansk Psykolog Forenings formand Roal Ulrichsen beklager ventetiden, men vil ikke indgå en aftale før der er tilført flere psykologer til ordningen.
- Angstramte kan i dag ikke få tilskud, og de vil med ordningen, som den er nu, komme i den situation visse steder i landet, at de bare kommer på en venteliste til en psykolog og det er ikke kvalitet. Det er brug for at flere psykologer kommer med i den offentlige ordning, udtaler Roal Ulrichsen til DR. Også depressionsordningen er under kritik, fordi det heller ikke i 2010 lykkedes at få fjernet aldersbegrænsningen på 18-37 år. Beregninger, som Danske Regioner foretog sidste år, viste, at en udvidelse af psykologordningen vil betyde en samfundsmæssig gevinst på 700 millioner kroner om året. Anders Kühnau (S) fra Danske Regioner står dog uforstående over for Roal Ulrichsens bekymringer om lange ventelister for angstpatienterne:
- Jeg har ikke set nogen dokumentation for, at der er lang ventetid hos psykologerne, så jeg kan ikke se noget problem i, at de over 800 psykologer ikke skulle kunne klare de her patienter, udtaler Kühnau til DR.

Kilde: Dansk Psykologforening, DR Nyheder og Danske Regioner
Redaktionen afsluttet: 17.01.2011