Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nyt dialogværktøj til traumatiserende hændelser på arbejdspladsen

Fokusset på trivsel på arbejdspladsen har muligvis aldrig være større end det er i dag.

Nogle af de ting arbejdspladserne har særligt for øje når trivslen på arbejdspladserne er i rampelyset er

- Mobning
- Stress
- Krænkelser
- Lederrollen
- Vold
- Arbejdsbelastning
- Følelser

Det hænder dog ikke sjældent at forskrækkende oplevelser på arbejdspladsen, som overgår hvad der ellers kendetegner det normale arbejdsmiljø, kan have en særlig traumatiserende effekt på arbejdspladsens medarbejdere.


En traumatiserende hændelse kan fx være en studerende der komer alvorligt til skade, en ulykke, man er vidne til eller en borger som gør skade på sig selv

www.etsundtarbejdsliv.dk

Det er derfor relevant at en arbejdsplads er klædt ordentligt på til at kunne håndtere traumatiserende hændelser.
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har i samarbejde med Krisepsykolog Rikke Høgsted, Organisationspsykolog Camilla Raymond og Professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi udviklet et nyt dialogværktøj til at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser. Værktøjet er rettet mod de danske arbejdspladser, som i alt beskæftiger 870.000 menneske og som ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at have en dialog på arbejdspladsen om traumatiske oplevelser. Helt konkret består værktøjet af tre dialogkort om

1. Identificer og risikovurder hændelser på arbejdspladsen
2. Normaliser reaktionerne og håndter dem i fællesskab
3. Tag organisatorisk ansvar for hændelsen.


Hent de tre dialogkort her

Hent introduktionsfolderen her
Redaktionen afsluttet: