Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Der mangler fokus på præmature børns usynlige skader

Mange for tidligt fødte børn får senere usynlige følger såsom psykologiske, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Hvert år fødes omkring 4600 børn for tidligt. Når et for tidligt født barn kommer til verden, kan der være en tendens til, at barnets omgivelser fokuserer mere på de synlige vanskeligheder, men fordi barnet overlever, er det ikke ens betydende med, at barnet ikke kan få en række usynlige vanskeligheder senere i livet. Mange for tidligt fødte børn får senere usynlige følger såsom psykologiske, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder.

For tidligt fødte børn kan have mange vanskeligheder, men de synes især at have vanskeligheder ved at bearbejde mange sanseindtryk og bliver nemt stressede. Desuden ses en række kognitive vanskeligheder i form af koncentrationsproblemer, hukommelsesvanskeligheder og impulsstyring. I voksenalderen ses en øget sårbarhed, der kan medføre sociale og psykologiske vanskeligheder.

 Psykolog Allan Holmgren udtaler til Morgenavisen Jyllands-Posten, at det præmature barn fødes med en særlig følsomhed, som der skal tages hensyn til i familien og i samfundet. Han sammenligner det præmature barns fødsel som at starte livet med et stort traume, som kan følge barnet resten af livet.

I dag er vores viden om småbørnstraumer yderst begrænset, men VfP arbejder i løbet af foråret på at øge vores viden om identificering og behandling af traumer hos helt små børn.

 

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten

Forfatter: Nina Beck

Redaktionen afsluttet: 06.02.2012