Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Der er behov for behandling af incestofre

Et debatindlæg skrevet af Professor Ask Elklit som omhandler omrokering af satspulje-pengene, hvilket medfører nedskæringer i tilbud til incestofre.

Der er behov for behandling af incestofre

Kristeligt Dagblad udgav mandag d. 1 august et debatindlæg skrevet af leder for Videnscenter for Psykotraumatologi og professor i klinisk psykologi Ask Elklit. Her påpeger Elklit, hvordan en ændringer af fordelingen i satspuljerne kan være fatale og resulterer i store mængder spildt arbejde for de projekter, som ikke længere får en del af lagkagen.

Helt specifikt er der her tale om landets tre Centre for Seksuelt Misbrug, som i 2012 blev tildelt 21 millioner kroner hver fordelt over tre år. Centrene er bygget op over den såkaldte ”Fynsmodellen” som indebærer, at en frivilligsektion skal samarbejde med en behandlingssektion med uddannet fagpersonale. Det at få stablet et velfungerende center på benene tager år, da forskellige faggrupper skal mødes, systemer og rutiner skal oprettes etc.

Det er dog alligevel lykkedes centrene at skabe evidensbaseret behandlingsresultater hvilket Videnscenter for Psykotraumatologis har påvist i deres undersøgelser. Det er endda på trods af, at Finansminsteriet, under påbegyndelsen af det sidste af centrene, valgte at lukke pengekisten i så centeret mistede, hvad der svarer til et arbejdsår. Resultaterne viste, at centrene har en stor effekt målt med validerede skemaer. Heriblandt, så man en halvering af antallet af ofre med PTSD og betydelig fremgang på en række andre mål.

I dag er pengene til centrene blev skåret ned og rundt omkring på behandlingssektionerne er der blev forvarslede fyringer. Satspuljen skal tilgodese alle sårbare grupper, så derfor bliver pengene indstillet, og kommunerne skal overtage økonomien – hvilket de ikke er villige til. Derfor kan flere års arbejde og mange millioner kroner være spildt. For ikke at tale om, alle de mennesker som står i kø til behandling både hos behandlingssektionen, men også hos frivilligsektionen, der nu pludseligt står uden mulighed for hjælp.

Incest er en problematik som kan tage mange års behandling og rådgivning. Oftest sker incest før syv års alderen, men bliver først afsløret, når ofrene er i starten af 20’erne, og behandlingen påbegyndes normalt først 10 år senere. Misbruget varer i gennemsnit i fem år. Incest kan føre en lang række psykiske problemer med sig som udviklingen af PTSD, depression, angst og borderline personlighedsforstyrrelse.

Hvis du er interesseret i at læse mere vedrørende emnet, så har Videnscenteret udgivet en lang række artikler og rapporter, og artiklen her.

Redaktionen afsluttet: 02.08.2016