Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Den første danske retssag om en kommunes ansvar for manglende tilsyn og indgriben overfor 3 børn

I øjeblikket kan man i medierne følge med i tre søstres retssag mod Slagelse Kommune. En sag som er den første af sin slags i Danmark, og omhandler en kommunes ansvar for manglende tilsyn og indgriben overfor 3 børn, der blev udsat for grove overgreb i plejefamilien.

I øjeblikket kan man i medierne følge med i tre søstres retssag mod Slagelse Kommune. De tre søstre kræver hver 300.000 kr. i erstatning fra kommunen, som overså underretninger og undlod at føre tilsyn. Under pigernes ophold hos plejefamilien, blev de udsat for vold og ydmygelser. To af pigerne blev derudover fra 6-11-års alderen groft misbrugt seksuelt.

I den tid pigerne var anbragt, blev der løbende indleveret underretninger om, at noget ikke var som det skulle være. Skælskør Kommune, som først havde sagen, og derefter Slagelse Kommune fulgte dog ikke op på disse underretninger. Tilsynet med pigerne og plejefamilien var sporadisk, og det viste sig, at den tilsynsførendes rapporter udelukkende var baseret på de statusrapporter plejeforældrene selv skrev.
Retssagen er den første af sin slags i Danmark, og handler helt konkret om, hvorvidt kommunen ved ikke at gribe ind, krænkede pigernes ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling.

Børn Vilkår fik i 2012 tildelt 8 millioner kroner fra satspuljen, til at hjælpe ofre for kommunalt svigt med at søge erstatning. De fører ikke retssagerne, men støtter og hjælper barnet gennem den lange proces det er at nå til en egentlig retssag. Derudover hjælper Børns Vilkår med at vurdere børnenes sager, indhente akter og skabe kontakt til en advokat. I forbindelse med møder med advokaten og i selve retssagen, bisidder Børns Vilkår ligeledes børnene.

Slagelse kommune mener selv, at sagen er forældet, noget direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, langt fra er enig i. Han påpeger, at børn ofte først senere i livet indser de svigt, de har været udsat for og derfor først søger erstatning dér. Han fremhæver ligeledes sagen som en sag af principiel vigtig karakter, idet man med en decideret retssag mod en kommune vil få stadsfæstet nogle principper for, hvornår en kommune har erstatningspligt over for børn i deres varetægt.

Under fanen ´Temasider´ til højre i menuen, kan du læse om hvad vold og seksuelt misbrug gør ved børn.

 Du kan læse mere om sagen og selve problematikken,  her og her.

Redaktionen afsluttet: 31.03.2017