Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Skal psykologer tvinges til at bryde deres tavshedspligt?

NEJ, siger vi. Tavshedspligten er så vigtig, at et brud på den vil ødelægge fortroligheden i mange terapiforløb. Du kan også sige nej ved at skrive under på en støtteerklæring. Læs mere her.

Skal psykologer tvinges til at bryde deres tavshedspligt? JA, siger landsretten i en sag om en tolk, der har været i Afghanistan og efterfølgende fik hjælp af en psykolog i forsvaret.

Først NEJ og nu JA, siger Dansk Psykolog Forenings bestyrelse, som har støttet vores kollega, lige indtil Landsrettens dom faldt, men som nu accepterer dommen og anbefaler, at psykologen, Merete Lindholm, følger afgørelsen og udtaler sig i sagen til forsvarets auditører.

Bestyrelsen kritiserer, at deres advokater ikke haft adgang til bevismaterialet (sic!) og vil undersøge, om sagen kan forelægges Menneskerettighedsdomstolen, hvilket dog ikke har opsættende virkning.

NEJ, siger vi. Tavshedspligten er så vigtig, at et brud på den vil ødelægge fortroligheden i mange terapiforløb – og ikke kun inden for forsvaret. Domstolene har nu fri adgang til at udspørge om alle forhold i terapiforløbet, personens troværdighed, personlige forhold og meget andet. Det er en pris, der er så høj, at det er uforståeligt, at bestyrelsen accepterer den. Sagen er jo i al sin enkelhed, at forsvaret ikke kan opklare en sag om, hvad tolken vidste om mulig tortur, og derfor er på fisketur og bruger psykologen som sidste mulighed i en sag, som ellers længe har været moden til henlæggelse.

Merete Lindholm står heldigvis fast på sin tavshedspligt og gør os alle sammen ære, men står over for en fængselsstraf på 6 måneder eller dagbøder i 6 måneder, som let kan løbe op i små 100.000 kroner. Rigtig mange penge for en pensioneret psykolog, som vil blive beskattet af eventuelle støttebidrag. Dette beløb synes vi foreningen skulle betale, så Merete holdes skadesløs.

Hun skal ikke stå alene

Men ét er pengene, som er slemt nok; noget andet er at blive svigtet af sin fagforening, sin bestyrelse og sin formand, som indtil for nylig har støttet hende, men som nu vender på en tallerken, efter at retten har talt. Ingen principper, ingen rygrad, intet forsvar for et helt centralt princip i vores arbejde.

På forsiden af Psykolog Nyt stod for nylig: ”Skadevirkninger (af dommen) kan blive uoverskuelige”. Foreningen accepterer nu disse skadevirkninger og lader det være op til enkelte medlemmer at forsvare tavshedspligten og undgå, at tilliden til psykologer løbes over ende.

Vi er overbevist om, at mange medlemmer er uenige i bestyrelsens følgagtighed og vil bakke Merete Lindholm op i hendes enegang ved at være medunderskrivere på en støtteerklæring* og med en konkret håndsrækning om nødvendigt.

Den 5. oktober 2011 skal hun igen møde for Byretten** i København og slås for vores alle sammens sag. Forhåbentlig skal hun ikke stå der alene.

Ask Elklit og 503 medunderskrivere

* Send en mail med din støtte til aelklit@health.sdu.dk nu! Antallet af støttemails formidles til Dansk Psykolog Forening.

** Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 13.15. Retssal 28, Slutterigade 1, 1. sal, København K.

Redaktionen afsluttet: 21.09.2011