Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

De hjemvendte soldater

Hver 6. hjemvendte soldat har psykiske mén.

Ansvar, pligtforsømmelse, arbejdsskade, erstatning, svigtende ledelse, død og kamppause er nogle af de ord, der har præget overskrifterne i mediernes dækning af krigen i Afghanistan. På Videnscenter for Psykotraumatologi har vi fulgt dækningen af soldaterne i Afghanistan med stor interesse. Tidligere på måneden viste tal fra SFI, at hver sjete hjemvendte soldater lider psykiske mén.

Psykiske eftervirkninger af krig
De seneste måneder har der været omfattende mediedækning af krigen i Afghanistan. Den politiske diskurs er ikke til at tage fejl af, var, eller var det ikke, en god ide at gå ind i Helmandprovinsen i Afghanistan (økonomisk, menneskeligt, alliancemæssigt, mm)? Blandt argumenter imod henvises der ofte til de 40 dræbte og de over 200 sårede danske soldater. Men nyligt er der også kommet fokus på de psykiske følgevirkninger for de udsendte, et tal der er stigende idet symptomerne ofte viser sig længe efter en udsendelse. Det øgede fokus på psykiske eftervirkninger ses i omtalen af soldaterne i landets aviser, men også i Forsvaret, hvor man for første gang uddelte medaljer til psykisk sårede soldater i foråret, en ære der tidligere har været forbeholdt soldater med fysiske skader efter krig. 

Kamppausekompagniet
Tidligere på måneden bragte Politiken artiklen ’Kompagniet de kalder for Kamppause’, et kompagni under Gardehusarregimentet, hvor fysisk og psykisk sårede soldater samles. Formålet med Kamppausekompagniet var oprindeligt at få de fleste soldater tilbage i aktiv tjeneste, men langt de fleste har lidt psykiske belastninger, der ikke muliggør en tilbagevenden.  Der er særligt mange psykisk sårede i Gardehusarregimentet, hvor soldaterne har stået i frontlinjen i Helmandprovinsen. De fleste lider af Posttraumatisk stress lidelse (PTSD) og har svært ved at få hverdagen til at fungere idet angst, søvnforstyrrelser, påtrængende minder, koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesbesvær er almindelige symptomer.

Forskning på området
På Videnscenter for Psykotraumatologi samarbejder vi med Videnscenter for Veteraner om at undersøge mekanismer, der fører til PTSD og andre psykiske problemer hos danske soldater, der har været udsendt til Afghanistan. Vi samarbejder med den internationalt førende forsker professor Zahava Solomon fra Tel Aviv om en undersøgelse af langtidsmekanismer og kronificering af psykopatologi blandt krigsveteraner, og gennem et ph.d.-projekt undersøger Karen-Inge Karstoft i øjeblikket psykiske reaktionsmønstre over tid og udredningen af veteraner med traumatiske reaktioner.

Vi er også involveret i et banebrydende projekt om udvikling af Virtual Reality spil til veteraner i samarbejde med bl.a. Dansk Industri, Falck, Siemens og en lang række andre institutioner. Hensigten med dette spil er at det skal anvendes i behandlingen af veteranernes PTSD-symptomer gennem desensitivering. Læs mere om projektet på www.gamesforhealth.dk.

Find undersøgelser om krigstraumer og PTSD under ”Publikationer” – undersøgelser kan rekvireres gennem VfP.

Læs også SFI's pressemeddelelse fra 19.09.12 'Hjemvendte soldater er psykisk belastede' her.

Redaktionen afsluttet: 17.09.2012