Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Danske veteraner to et halvt år efter hjemkomst

I dag udgiver Veterancentret ved Forsvaret rapporten "Efter Afghanistan", der omhandler de psykiske efterreaktioner hos danske soldater to et halvt år efter deres hjemkomst. I undersøgelsen har Veterancentret fulgt et hold soldater, der var udsendt til Afghanistan i 2009. Videnscenter for Psykotraumatologi har deltaget i samarbejdet om undersøgelsen, hvor Ask Elklit har fungeret som ekspert, mens Ph.d.-studerende Karen-Inge Karstoft har deltaget i analyse af data og udarbejdelse af rapporten.

Du kan finde rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.03.2013