Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Indsamling af normmateriale fra danske børn til story stem-testen Odense Child Trauma Screening (OCTS)

28.02.23

Forskere fra Videnscenteret har de seneste år arbejdet på et projekt, der har haft til formål at indsamle et normmateriale fra danske børn til vores strukturerede legetest OCTS. Projektet var støttet af Ole Kirk’s Fond og løb fra d. 01.02.22-01.02.23.
OCTS er et story stem-redskab, der kan anvendes til at undersøge om yngre børn i alderen 4-8 år udviser legebaserede og narrative indikationer på traumatisering. OCTS er udviklet på Videnscenteret og valideret i en dansk kontekst. Psykologiske undersøgelser af udsatte børn med OCTS styrkes af, at der foreligger et normmateriale, som det enkelte barns test kan sammenlignes med. Normmaterialet angiver, hvordan en bred gruppe af børn på tværs af køn (dreng/pige) og alder (4, 5 og 6-8 år) gennemsnitligt scorer på tværs af de enkelte koder i OCTS’ opgørelsessystem og på tværs af del- og totalscores.

Undersøgelsen inkluderede 169 børn, hvoraf 70% var børnehavebørn og 30% skolebørn. Grundet COVID-19-relaterede udfordringer var det desværre ikke muligt for os at rekruttere flere skolebørn. Gennemsnitsalderen var 5 år og 4 måneder, og 51,5% af undersøgelsens børnegruppe var piger. Børnene blev primært rekrutteret fra Region Syddanmark gennem almene skoler og børnehaver.

Resultater

Vi fandt ingen signifikante kønsforskelle i del- eller totalscore, mens vi fandt fem kønsforskelle i kodescores på tværs af tre historier. Ingen af de signifikante forskelle optrådte flere gange i samme kode.
Vi fandt to signifikante aldersforskelle i delscores, hvor 4-årige scorede højere end gruppen af 6-8-årige i Cykel-historien og Ondt i maven. De 4-årige havde også signifikant højere totalscore end de 6-8-årige.
Vi fandt 13 signifikante aldersforskelle i kodescores. Der optrådte kønsforskelle mellem alle aldersgrupper og alle historier pånær Mareridts-historien. I alle tilfælde af signifikant aldersforskel scorede den yngste af de to grupper højest. Der sås generelt en overordnet tendens til, at yngre aldersgrupper scorede højere end ældre aldersgrupper, hvilket kan indikere, at scores på koder, del- og totalscores falder i takt med ældre alder. Det gjorde sig dog ikke gældende for alle scores og i mange tilfælde var forskellene ikke signifikante.
Undersøgelsen peger derfor på, at der er få køns- og aldersbias i OCTS-testens historier og opgørelsessystem. Dette understøtter, at testen pålideligt kan anvendes på tværs af testens målgruppen.

Læs mere om undersøgelsen og de kliniske implikationer af resultaterne her.


Redaktionen afsluttet: 27.02.2023