Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny rapport over effekten af behandlingen af seksuelt misbrugte

Videnscenter for Psykotraumatologi har på foranledning fra Socialministeriet udarbejdet en rapport over effekten af behandling -  med et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Af Karina Raeder, 03-03-2022

Seksuelt misbrug af børn er et alvorligt samfundsmæssigt problem. Et litteraturstudie fra 2009 estimerede, at 7,9 % af alle mænd og 19,7 % af alle kvinder har været udsat for seksuelt misbrug i en eller anden udformning inden deres 18. leveår. Studiet var baseret på data fra 22 lande (dog ikke med data fra Danmark), og omfanget af seksuelt misbrug er således større, end man tidligere har antaget.

Seksuelt misbrug af børn kan have omfattende og alvorlige konsekvenser for offeret både kort og lang sigt f.eks. ved udvikling af komplekse psykologiske og sociale senfølger.

De psykologiske konsekvenser og følgevirkninger af seksuelt misbrug har været emne for omfattende forskning de seneste årtier. Det fastslås, at der er mange alvorlige psykologiske senfølger af at have været udsat for seksuelt misbrug i barndommen herunder symptomer på posttraumatisk stress lidelse (PTSD), depression, angst og seksuelle forstyrrelser.
Blandt voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, ses i forlængelse bl.a. en øget forekomst af spiseforstyrrelser, symptomer på emotionel ustabil personlighedsstruktur samt misbrug af stoffer og alkohol, ringere helbredsvaner og øget risikoadfærd.

Seksuelt misbrug tilhører også den kategori af gentagende traumatiske hændelser, der, hvis indtruffet tidligt i livet, kan være en risikofaktor for udvikling af symptomer på Kompleks PTSD. Kompleks PTSD er en traumerelateret diagnose, der er tilføjet til den nyligst opdaterede version af WHO’s diagnosemanual (ICD-11). Kompleks PTSD er en diagnose som kan gives når man ikke blot lever op til PTSD-symptomerne, men også viser grundlæggende forstyrrelser i selvorganisering, herunder selvværdsproblemer, relationelle vanskeligheder og forstyrrelser i følelsesregulering.

Videnscenter for psykotraumatologi har på foranledning fra Socialministeriet udarbejdet et ny rapport over effekten af behandling 2021, med et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Rapporten er baseret på vores tidligere rapporter ”De regionale centre for seksuelt misbrug. Effekt af behandling 2018 – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen” udarbejdet” og ”De regionale centre for seksuelt misbrug. Effekt af behandling 2016 – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
For yderligere litteratur omhandlende senfølger efter seksuelle overgreb samt behandling af disse henvises der til disse rapporter samt rapporten ”Treatment of Danish Survivors of Childhood Sexual Abuse – Research Briefing”. Slutteligt har Videnscenterets en række andre publikationer om emnet, som kan tilgås her.


 


Redaktionen afsluttet: 03.03.2022