Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Bofællesskaber hjælper uledsagede flygtningebørn

Ny undersøgelse fra Dansk Flygtningehjælp viser, at uledsagede flygtningebørn klarer sig bedre, hvis de bor sammen med andre flygtningebørn.

De er kommet alene fra det krigshærgede og fattige Afghanistan og skal finde sig til rette i det danske samfund. Mange lider af traumer, har koncentrationsproblemer og sover dårligt om natten. Sådan er situationen for en stor del af de 188 uledsagede flygtningebørn, som sidste år blev udsluset fra asylsystemets børnecentre til kommunerne.
En ny undersøgelse fra Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp viser, at bofællesskaber og pædagogisk indsats kan hjælpe de unge med at få en bedre start i det danske samfund.
"Mange unge føler sig meget alene med deres tanker. Traumatiske oplevelser fra fortiden og frustration over nutiden kommer til udtryk i reaktioner som mareridt, flashbacks, fysiske smerter og angst. Men undersøgelsen viser, at de unge, der får støtte gennem bofællesskaber eller tosprogede pædagoger, er mere koncentrerede i skolen og tackler problemer langt bedre end de unge, som er efterladt alene i en lejlighed," siger projektmedarbejder ved Integrationsnet Birgitte Sonne Kristensen, der har foretaget interviews med 12 unge, der indgår i undersøgelsen.

Holbæk er en af de kommuner, der har oprettet tre bofællesskaber for kommunens 21 uledsagede flygtningebørn i samarbejde med Integrationsnet.
"Vi hører fra sprogskolerne, at unge, som bor på opholdsstederne, klarer sig meget bedre i forhold til indlæringen af det danske og i forhold til at danne netværk med danskere. Flere af de unge kommer for eksempel ud i foreningslivet," siger Stine Kristensen, der er sagsbehandler for kommunens 21 uledsagede flygtningebørn, som alle kommer fra Afghanistan. Stine Kristensen fortæller, at flere af de afghanske drenge har været meget hurtige til at lære dansk.
Beregninger fra Holbæk Kommune viser, at det koster 60.000 kroner om måneden pr. barn at placere børnene i bofællesskaber med pædagogisk støtte. Men Louise De Richelieu, der er formand for voksenudvalget i Holbæk Kommune og dermed politisk ansvarlig for uledsagede flygtningebørn, mener, at investeringen betaler sig på lang sigt: "Det kan godt være, at det på kort sigt er billigere at sende de unge ud i en lejlighed. Men det er vigtigt, at vi fra starten får lavet en ordentlig indsats, der gør, at de uledsagede børn kan klare sig selv. Og det ser ud til, at børnene klarer sig bedre, når de bor sammen med andre og modtager pædagogisk støtte," siger Louise De Richelieu.

Af Britta Søndergaard
Kilde: Kristeligt Dagblad

Redaktionen afsluttet: 10.05.2011