Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Børns helbred sætter parforholdet på prøve

Forældre til børn med handicaps eller kronisk sygdom har øget risiko for at flytte fra hinanden i forhold til andre familier.

Et registerstudie baseret på data fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) peger på, at det at få et barn med handicaps eller kronisk sygdom, kan være direkte medvirkende til at forældrene flytter fra hinanden.

Lisbeth Trille G. Loft, som står bag undersøgelsen må sande, at selvom Danmark som velfærdsstat sørger for, at de berørte familier får dækket de fleste medicinomkostninger og får tilbudt hjælp fra forskellige specialister, så støtter vi som samfund ikke godt nok, når udfaldet er at forældrene går fra hinanden. 

De præcise årsager til, at forældre til børn med handicaps eller kronisk sygdom har større risiko for skilsmisse kendes ikke, men tallene er bekymrende, da mange handicappede og kronisk syge børn på den måde kommer til at skulle forholde sig til de økonomiske og følelsesmæssige udfordringer, både i deres diagnose og i deres forældres skilsmisse. 

Videnscenter for Psykotraumatologi har tidligere undersøgt livet hos familier med kronisk syge børn. Dette er blandt andet blevet gjort i to studier af islandske forældre til kronisk syge børn, hvor henholdsvis risiko- og resiliensfaktorer for psykologisk lidelse og sammenhængen mellem PTSD og psykologisk lidelse er blevet undersøgt.

   

Kilde: SFI.dk - her vil du også kunne læse den fulde forskningsartikel.

Af: Mia Raahauge Duhn

Redaktionen afsluttet: 11.06.2012