Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Børn af krig og fred

Børn af krig og fred er et udviklingsprojekt, der arbejder på at styrke børn i udsatte traumatiserede flygtningefamilier.

Det er projektets mål at hjælpe de udsatte børn til at udvikle de sociale, faglige og personlige kompetencer, som der skal til for at opnå en bedre trivsel og en vellykket skolegang. Baggrunden for projektet er, at mange flygtningebørn lever i familier, hvor en eller begge forældre har traumer. Det betyder, at børnene er sekundært traumatiseret af krig, og det påvirker børnenes evne til at koncentrere sig om deres skolegang, ligesom det også påvirker børnenes forhold til deres jævnaldrende.  På den anden side oplever flygtningebørnenes klassekammerater og lærere, at det er svært at forstå børnenes adfærd og reaktioner. Projektet Børn af krig og fred sigter derfor også imod at imødekomme omgivelsernes afmagt ved at sprede viden om de udfordringer, der præger mange flygtningefamiliers liv.  

Projektet har åbnet øjne

I projektet udbredes viden om traumer, eksilproblematikker og PTSD blandt de udsatte børn samt de klassekammerater, forældre og professionelle netværk, der omgiver børnene. To folkeskoler er tilknyttet projektet – det drejer sig om H.C. Andersen Skolen i Odense og Kildevældsskolen i København. For lærer Maria Brumvig har projektet åbnet hendes øjne for, hvor vigtigt det er at sætte fokus på flygtningebørn.

”Ved hjælp af nogle små justeringer kan flygtningebørnene få en meget bedre skoledag. Alene det, at man som lærer får en større forståelse for flygtninge, bryder tabuet og begynder at tale med forældre og børn om krig og flygtninge, gør, at den daglige undervisning og samarbejdet med forældrene bliver bedre”, fortæller Maria. Maria har sammen med en kollega deltaget med H.C. Andersen Skolens nuværende sjette årgang, mens de gik i 4. og 5. klasse. Ud af de 30 elever på årgangen har 14 af elevernes forældre krigstraumer.

Tryghed er altafgørende

Maria Brumvig understreger, at man som lærer ikke skal agere terapeut, men at man ved hjælp af særlige undervisningsforløb om krig og flygtninge samt ved hjælp af dialog kan give støtte til de udsatte børn. Projektet har betydet, at Maria er blevet særlig opmærksom på, hvad der er godt for flygtningebørn. Hun forklarer, at de kræver faste strukturer og en stor forudsigelighed i dagligdagen, og at det samtidig er nødvendigt med voksne, som de kender godt. Tryghed er altafgørende for flygtningebørn. ”De er meget påpasselige, og det tager lang tid at skabe en relation til dem, så har man flygtningebørn i klassen, skal man arbejde hårdt på at skabe tryghed”, forklarer Maria.

Kilde: Folkeskolen.dk og Center for udsatte flygtninge

Af: Anne Bebe

Redaktionen afsluttet: 15.09.2011