Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Økonomisk støtte fra Offerfonden til et 1-årigt forskningsprojekt på Videnscenter for Psykotraumatologi

Får de udsatte børn og deres familier den optimale støtte?

Maria Louison Vang, ph.d.-studerende, har modtaget en bevilling på 887.040 kroner til projektet ”Hvem passer på mig?”. Projektet har til hensigt at afdække processen af samarbejdet mellem kommuner og børnehus i sager om mishandlede børn.
Ved hjælp af projektet ønsker man at undersøge kvaliteten af de anbefalinger der udarbejdes i børnehusene eller det samarbejde, der eksisterer mellem børnehusene og kommunerne i forbindelse med udredelse og handleplan for børn. Projektet udføres i samarbejde med Socialdirektørforumet og Børnehus Syd (Region Syddanmark). Dette gøres ved at se på de indsendte sagsakter for en lang række sager om børn, der udredes i Børnehus Syd.

Redaktionen afsluttet: 21.10.2019