Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Behandlingstilbuddene til de overlevende fra Utøya var ikke gode nok

Professor Grete Dyb, som også er en af hovedtalerne til den 15. ESTSS konference som Videnscenteret i år er vært for, mener ikke at behandlingstilbuddene til de unge overlevende fra Utøya var gode nok.

Når Videnscenter for Psykotraumatologi d. 2-4 juni 2017 er vært for den 15. ESTSS konference vil professor Grete Dyb fra det norske Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), være en af hovedtalerne. Grete Dyb arbejder primært med børn og unge og beskæftiger sig med seksuelle overgreb, deres psykiske reaktioner efter traumatiske hændelser, samt posttraumatiske stressreaktioner.

Da Anders Breivik d. 22 juli 2011 skød og dræbte 69 mennesker på øen Utøya, var Grete Dyb efterfølgende involveret i arbejdet med de overlevende unge mennesker. I sidste uge, kunne man på Fyens.dk læse en artikel baseret på en af NKVTS’s nyeste rapporter, som konkluderer at behandlingstilbuddene til de unge overlevende ikke var gode nok.
Mange af de unge oplevede simpelthen, at behandlingstilbuddene forsvandt og at støtten ikke var opsøgende nok i tiden efter angrebet. Ifølge Grete Dyb, bør de kontaktpersoner som kommunen stiller til rådighed, være tilgængelige i mindst tre år efter en traumatisk hændelse. De personer som først havde behov for hjælp 1-2 år efter den traumatiske hændelse, endte i den almindelige kø til sundhedsvæsenet, hvilket de opfattede som meget svært og vanskeligt.

Du kan stadig nå at tilmelde dig konferencen via denne hjemmeside, samt orientere dig i programmet og hovedtalerne på konferencen. En beskrivelse af Grete Dybs præsentation ved den 15. ESTSS konference vil ligeledes snart være tilgængelig på hjemmesiden.

Redaktionen afsluttet: 21.03.2017