Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Terapeutiske behandlingsmetoder til traumatiserede børn

Kortlægning af evidensen for en række behandlingsmetoder til traumatiserede børn

Af Karina Raeder, 18-02-2021


Der mangler i forskningsmæssige- og praktiske sammenhænge viden om, og belysning af evidensbaserede behandlingsmetoder til traumatiserede børn. Særligt viden om behandlingsmetoder til førskolebørn og yngre skolebørn er negligeret i den eksisterende forsikring.

Videnscenter for Psykotraumatologi har derfor nedsat en arbejdsgruppe for at imødekomme behovet for mere viden om traumefokuseret behandling til yngre børn.
Formålet med indeværende undersøgelse har været at kortlægge den eksisterende evidens for en række behandlingsmetoder, foretaget blandt børn under 12 år med traumerelateret symptomatologi og vanskeligheder.

Undersøgelsen identificerede 7849 studier hvoraf fire forskellige behandlingsmetoder har empirisk fundament. Dette betyder at der for yderligere behandlingsmetoder på nuværende tidspunkt hverken foreligger evidens for eller imod deres effekt.
Karakteriserende for de behandlingsmetoder hvor det var muligt at identificere empiriske studier var, at hver af de fire behandlingsmetoder har en gavnlig effekt på deltagerens symptomer og vanskeligheder.
På nuværende tidspunkt er traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi mest undersøgt, hvorfor evidensen for denne er mest solid. Hernæst følger evidensen for Eye Movement Desensitization and Reprocessing og sluttelig narrativ eksponeringsterapi til traumatiserede børn og unge, og legeterapi, hvor der foreligger præliminær evidens.


Ønsker du at læse den fulde rapport, klik her

Ønsker du yderligere kendskab til vores forskning om traumerelaterede lidelser blandt børn, klik her

I januar 2020 afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi en stor international konference på Syddansk Universitet om identificering af traumer hos småbørn. Formålet var at formidle ny viden fra forskning og klinisk praksis fra udlandet samt viden om nye redskaber til identificering af traumesymptomer hos helt små børn. Den kan du læse meget mere om her.Nærværende undersøgelse er udarbejdet af stud.cand.psych Mette Alkærsig, Psykolog og ph.d., Sille Schandorph Løkkegaard samt psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi Ask Elklit.

Redaktionen afsluttet: 18.02.2021