Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Behandling af hjerneskade

Den seneste måned har budt på en massiv mediedækning af behandling af hjerneskader. Kan kommunal genoptræning erstatte den behandling, som finder sted på højt specialiserede centre for hjerneskade?

Specialiserede tilbud lukker
Indtil videre har 9 ud af 23 specialiserede tilbud måtte lukke grundet manglende henvisninger fra landets kommuner, som kan vælge at tilbyde egen genoptræning til patienter med erhvervet hjerneskade. Eksperter advarer nu imod, at mange års specialiseret viden går tabt.

Traumatiserende for både patienter og deres pårørende
Konsekvenserne havner på mange måde hos hjerneskadepatienterne og deres pårørende. Korrekt, hurtig og dygtig genoptræning har betydning for patienternes genvindelse af færdigheder og hvis dette ikke opfyldes kan det virke re-traumatiserende for både patienter og deres pårørende.

Redaktionen afsluttet: 03.09.2012