Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Bedre socialpolitik kræver opgør med satspulje

Fire partier foreslår ændringer af satspulje-systemet for at sikre en bedre og mere systematisk socialpolitik.

”Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale og Socialistisk Folkepartis vision for satspuljen er, at puljens formål bliver mere bindende og bedre koordineret ind i den generelle socialpolitik. Vi ønsker færre, mere nytænkende og implementerbare forsøgsprojekter, og vi ønsker at omdanne resten af forsøgskapitalen til forebyggende indsatser og sociale investeringer”.

Sådan lyder Pernille Rosenkrantz’ (A) kronik i Politiken d. 28 juni. De fire partier ønsker en fastere og mere bindende satspulje som skal fokusere på forebyggelse i stedet for ’brandslukning’. De er af overbevisningen, at holdbare sociale investeringer vil føre både en bedre trivsel for landets udsatte, men også et økonomisk afkast med sig. Det øget økonomiske afkast kan igen blive geninvensteret, hvilket i yderligere grad kan forhøje sociale udsattes livskvalitet. 

Puljen skal være systematisk og gennemskuelig. I dag er satspuljen for usystematisk. En gang lykkedes det satspuljen at glemme 1 milliard kroner – dette vil Rosenkrantz lave om på. Hun skriver, at hver gang nogen skal søge støtte, burde de ikke også samtidig skulle opfinde den dybe tallerken. I dag er det for svært og tilfældigt hvem, som får støtte. De initiativer som er blevet støttet skal ikke hele tiden gå rundt og frygte for at miste deres økonomiske grundlag. De skal have fred, så de kan koncentrere sig om at gøre deres job. Herunder, nævner Rosenkrantz bl.a. Center for Seksuelt Misbrug (CSM), som er truet af lukning, hvis kommunerne ikke overtager satspuljens bevilling.

Ifølge Rosenkrantz giver dette ingen mening ”Hermed går vigtige erfaringer og initiativer igen og igen tabt, når forsøgsperioden udløber, ligesom indsatserne desværre heller ikke altid erstattes af andre tilbud”. I stedet, foreslår Rosenkrantz og de andre partier, at der skal flere penge til finansloven, så mange af disse steder kan forblive. Satspuljen skal gøre mindre og kun støtte nye og oprindelig ideer.

Videnscenter for Psykotraumatologi er netop i gang med at lave en evaluering af landets Centre for Seksuelt Misbrug og har lavet meget forskning på området, som man kan læse mere om her på hjemmesiden.

Læs resten af artiklen her.

Redaktionen afsluttet: 13.07.2016