Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Center for Traume- og Torturoverlevere holder åbent hus

Tirsdag d. 1. marts kan du mellem 16-18 besøge Centret i Vejle

Med et besøg på Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) kan du få indsigt i centrets aktiviteter. Centret har bl.a. stor fokus på behandlingen af personer med posttraumatisk stress (PTSD). Det skønnes nemlig, at 25-30 % af flygtningene i Danmark har symptomer, der svarer til PTSD efter voldsomme opleveler i hjemlandet og under flugten. CETT har også fokus på behandlingen af de hjemvendte danske soldater, hvoraf mange også lider af PTSD.

Kilde: Vejle Amts Folkeblad
Redaktionen afsluttet: 28.02.2011