Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

19-årig udsat for digital stalking

I Danmark er det meget svært at blive dømt for digital stalking og umuligt for ofrene at få et tilhold til en digital stalker.

Politikken skrev d. 4 oktober 2016 en artikel om stalking. Læs den her.

Hvad der startede som en mand blev sur på en mor resulterede i, at en 19-årig pige og hendes familie igennem en tre måneders lang periode blev  udsat for digital chikane og stalking. Dette inkluderede i starten truende sms'er til moren, dernæst til den 14-årige søn og den 19-årige datter. Stalkeren overvågede deres hjem, skole og arbejde.  Dette skabte en angst hos familien som barrikerede sig i deres hjem, fordi de var bange for at gå udenfor.

Stalkingen intensiverede over perioden og gik videre fra digital stalking til at inkludere flere døde katte på familiens plæne og diesel hældt ud over deres bil. På trods af familien gjorde som politiet sagde og undlod at blokere stalkerens nummer for at kunne bruge sms'erne til bevismateriale har intet at dette ført til hverken en dom eller tilhold af stalkeren.

Videnscenter for Psykotraumatologi har lavet flere undersøgelser af stalking. "Med barnet som gidsel -stalking af mødre" viser bl.a., at i en undersøgelse på 6405 interviewede i alderen 18-74 havde 8,9% af dem på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for stalking. Ud af dem var hele 63% af dem kvinder. Ud af alle som havde været udsat for stalking var det i 37% en ukendt stalker.

Det tyder således på, at en stor del af Danmarks befolkning har været udsat for en form for stalking. Et problem som kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte person og familie. I artiklen skriver skribenten bl.a. "Selv om chikanen nu er stoppet, går vi konstant med tanken om, hvad hans næste træk er, og om mareridtet starter igen. Tanken om, at andre bliver udsat for det samme, og mange af dem endnu længere tid, måske år, er ubærligt. Og det værste er , at stalking og digital chikane i dagens Danmark ikke bliver behandlet som en forbrydelse".  Dette billede tegner sig også i Videnscenterets rapport, hvor 69,8% af de undersøgte havde en depression i varierende grad. 

I marts 2012 trådte Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning i kraft. I denne lov er det dog ikke stalking ikke strafbart, men kun indskrevet som en strafskærpende omstændigheder ved overtrædelse af enten et tilhold, opholdsforbud eller bortvisning.

Flere tiltag bliver taget for at kunne straffe stalkere. Justitsministeriet sendte d. 31 august et udkast til et lovforslag med høring d. 28 september. Heri blev der forslået 7 initiativer som skulle optimere indsatsen mod stalking. Læs mere om dem her.

Redaktionen afsluttet: 05.10.2016