Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Konsensus konference om småbørnstraumer 2012

16. januar

09.00-10.00

Indregistrering

10.00-10.05

Velkomst ved Ask Elklit

10.05-11.00

Key note speaker K.J.S. Anand: Pain perception and consequences of severe pain stimulation in infants.

11.00-11.15 Kort pause
11.15-12.00 Jonathan Green: Presentation of the Manchester Child Attachment Story Task (MCAST)
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00

Key notespeaker Stacy Drury: A presentation on the potentially damaging effects that hospitalisation and paediatric procedures may have on the developing brain and the multi-modal consequences of childhood trauma.

14.00-15.00

Key note speaker Janet Rennick: A presentation of the results of differents studies on the negative outcomes in the different domains affected by paediatric trauma.

15.00-15.15 Forfriskninger
15.15-16.00

Jonathan Green: MCAST put into practise

16.15-16.45

Mia Myhre: Traumatic head injuries in children

18.00-21.00 Aftenprogram

17. januar

09.00-09.15 Præsentation af den kommende workshop. Deltagere vil kunne tilmelde sig til denne i løbet af dagen.
09.15-10.15 Miri Keren: Traumatic stress during pregnacy - its effects on fetus and infants
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Key note speaker Stacy Drury: The use of CBT as an empirically based treatment of peadiatric trauma and its implications on the neurobiological development of traumatised children
11.30-12.30 Sam Tyano: Infantile trauma and clinical perspective - Israeli experiences
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.30 Key note speaker K.J.S. Anand: Pain assessment in pre-term and full-term neonates
14.30-14.45 Forfriskninger
14.45-15.45 Key note speaker Janet Rennick: Assessment of negative psychological outcomes in different domains affected by paediatric trauma
15.45-16.00 Afrunding v. Ask Elklit
16.00 Konferencen lukker

Oplægsholdere

Dr. K.J.S. Anand er en anerkendt og prisvindende forsker. Han har udgivet en omfattende række artikler om bevidsthed og smerteoplevelses hos helt små børn - ned til fosterstadiet. Dr. Anands oplæg vil give deltageren en større forståelse af fosterets og spædbarnets smerteperception. Han vil yderligere give en forståelse af barnets tidlige udvikling af kortikale funktioner og bevidsthed, og endelig vil Anand fortælle om forbindelsen mellem bevidsthed, smerte og barnets udvikling.
Dr. Stacy Drury (læge og Ph.d.) fokuserer i sit kliniske arbejde såvel som det forskningsmæssige på at udforsker forholdet mellem den tidlige udvikling, barn-forældreforholdet og samspillet mellem arv og miljø - primært hos kræftsyge børn. Hun arbejder på at udvikle psykologiske interventionsmetoder til at mindske børnenes angst og bekymring under behandling og indlæggelser for på sigt at forebygge længerevarende negative psykiske eftervirkninger som følge af disse hospitalsindlæggelser og behandlinger.
Dr. Janet Rennick (Ph.d., projektsygeplejerske) vil i sit oplæg give et overblik over nuværende viden om de potentielle psykiske eftervirkninger af børneindlæggelser på intensivafdelinger (PICU = Peadiatric Intensive Care Units). Hun vil diskutere kompleksiteten i at 'måle' disse psykologiske eftervirkninger og vil dernæst identificere de udfordringer, der ligger i at bruge selvrappoteringsskemaer til børn, der er eller har været indlagt på intensivafdelinger.
Læge og professor Sam Tyano underviser på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Tel-Aviv Universitetet. Han er desuden gæsteunderviser på Lille Universitetet i Frankrig. Han er forfatter af mere end 200 videnskabelige artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter, og redaktør af tre lærebøger om psykiatri, børnepsykiatri og ADHD. Sam Tyano vil i sit foredrag formidle israelske, kliniske erfaringer med spædbørnstraumer.
Miri Keren er psykiater med speciale i børn og unge. Hun underviser på en børnepsykiatrisk afdeling i Tel-Aviv, og hun er bestyrelsesmedlem og ekstern redaktør på "World Association for Infant Mental Health". Hun vil fortælle om traumatisk stress under graviditeten. Hvordan påvirker traumatisk stress barnet før og efter fødslen?
Mia Myhre er forsker på "Nasjonalt Kunnskapssenterom Vold og Traumatisk Stress". Hendes primære fokusområde er overgreb mod børn. Hun er vejlederfor sundhedspersonale ved mistanke om børnemishandling. Mia Myhre vil i sit oplæg fortælle om hovedskader hos små børn.
Jonathan Green er professor i børne- og ungdomspsykiatri på Manchester Universitet. Han har i mange år forsket i børns sociale udvikling og hvordan denne udvikling kan ligge til grund for mange psykiske problemer hos børn. I sit kliniske arbejde er han leder af en specialiseret udviklingsklinik på Manchester børnehospital, der blandt andet beskæftiger sig med vurdering og behandling af børn, der lider af svære angst og stress lidelser og en række andre forstyrrelser, der kan hæmme børns udvikling. Jonathan Green vil i sine oplæg fortælle om Manchester Child Attachment Story Task, som han og hans kollegaer anvender til at vurdere og forstå børnenes oplevelsesverden med.

Sidst opdateret: 29.07.2023