Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Konference om psykologisk indsats efter katastrofer og terror 2016

Forfalden hus

Om konferencen

Danmark er udpeget som et sandsynligt terrormål og der er usikkerhed om, hvor godt de foreliggende planer for den psykosociale indsats vil fungere efter en katastrofe eller terrorhandling. Selvom disse hændelser er sjældne, er det vigtigt det danske samfund forbereder sig, bruger danske og udenlandske erfaringer og etablerer et psykosocialt beredskab, som kan løse større opgaver.

Jævnligt gennemføres øvelser i akut katastrofeindsats, hvor ’first responders’ indsættes og lærer, hvordan de kan forbedre deres indsats og samarbejde. Den efterfølgende psykosociale indsats får derimod næsten ingen opmærksomhed.

De danske erfaringer med den psykosociale indsats er for nylig blevet evalueret, og flere mulige forbedringspunkter er fremkommet, herunder at hjælpen organiseres således at den bliver proaktiv.

Kan vi lære noget af udenlandske erfaringer? Bomberne i Londons undergrundsbane? Utøya? Bombardementer og terror i Israel? Hvis vi lytter til og forstår de udenlandske erfaringer, kan vi sandsynligvis forbedre det psykosociale beredskab så vi sparer kostbar tid og målrettet kan gennemføre de nødvendige indsatser.

Konferencen fokuserede på fire udfordringer til de psykosociale indsatser:

1) Vil myndighederne arbejde sammen for at sikre ofrene en optimal behandling?

2) Vil borgere få en sammenhængende støtte og behandling af et kvalificeret personale?

3) Vil børn, ældre og handicappede blive særligt tilgodeset?

4) Vil hjælpen fremover blive opsøgende og indebære brugerinddragelse?

Konferencen fandt sted d. 8. januar kl. 10-16 på Syddansk universitet.

Materiale fra dagen

Find materialet fra dagen i form af Power Point Slides og videoer af selve oplæggene her.

 

Sidst opdateret: 29.07.2023