Skip to main content

Blog

Center for Grundskoleforskning har en blog på folkeskolen.dk. Læs indlæggene her:

Et sprogdidaktisk udviklingsprojekt. Af Line Krogager Andersen, Center for Grundskoleforskning, SDU

Giver det mening at tale om skoletræthed? Og er det konstruktivt? Af Vibeke Christensen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Børn som medforskere. Af Connie Svabo, IMADA og centerledelsen i Center for Grundskoleforskning, SDU

Vi har jo faglig skrivning, hvorfor så også fagspecifik skrivning? Af  Bettina Buch, Professionshøjskolen Absalon, og Vibeke Christensen,  SDU

Hvorfor sprogdidaktik? Af Annette Søndergaard Gregersen , KP og Line Krogager Andersen, SDU

Velkommen til Center for Grundskoleforsknings blog. Af Nikolaj Elf, centerleder, SDU

Sidst opdateret: 15.12.2021