Skip to main content

Formidling Skoleledelse

Praksisrettede publikationer

 

Gitte M. Balslev & Sune Christensen (2021): Ånden i aftalen – rum til kulturforandring og professionel dømmekraft. Den nye arbejdstidsaftale set fra tre perspektiver.

 

Jakob D. Bøje & Lars F. Frederiksen (2020): Forskning i skoleledelse. Gympæd. 2.0. nr. 21. s. 4-7 

 

Sanna Lassen (2021): Ressourcepersoner står overfor for et væld af forventninger. I: Folkeskolen d. 17-12.2021.

 

Anders Ljungdalh (2018): Har du styr på opmærksomheden. Interview I Ny Viden. D. 9-8-2018. 

 

Karsten Mellon (2021): Skoleledere er fanget mellem optimisme og bekymring - det må ikke blive lærernes byrde

 

Karsten Mellon (2021):  Skoleledere skal tilbydes sparring - ellers brænder de sammen.

 

Karsten Mellon (2021): Derfor er ydmyge ledere de bedste

 

Karsten Mellon (2021): Dét kendetegner pissedårlige ledere

 

Christel Aulkær Moll & Birger Søndergaard (2020): Distribueret ledelse. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 2020.

 

Anders Sandgaard (2020). Skoleledelsens implementering og organisering af inklusion i folkeskolen. Plenum, (5), 62-65. 

 

Peter Henrik Raae & Finn Wiedemann (2022): Covid-erfaringer fra skoler samlet til næste gang. I: Kommunen.dk. 

 

Finn Wiedemann (2021): Datadreven Ledelse. Væksthuset for Ledelse. 

 

Finn Wiedemann (2021): Vi er vidne til et opgør med centrale ideer om skoleledelse. Skolemonitor

 

Finn Wiedemann (2022). Putin er fra Mars og Zelensky er fra Venus. En organisations- og ledelsesteoretisk analyse af de to præsidenters ledelsesstil.

 

Videnskabelige publikationer

 

Balslev, G. M. & Vesterdal (2020): Ledelsesevaluering: Et dialogværktøj til at evaluere og skabe forudsætninger for udviklingsledelse I: Cepra-Striben. 26, s. 28-41

 

Bøje, J. D., Frederiksen, L. F., Ribers, B. & Wiedemann, F., (2022): Professionalisation of school leadership: theoretical and analytical perspectives. Routledge.

 

Bøje, J, Hjort, K., Ribers, B., Raae, P., & Stanek, A. (2018). En (god nok) leder. Professionalisering af skoleledelse. København: Werkstatt.

 

(Red.) Hansen, Dion R. og Bøje, Jacob (2016): Mellem ledere. Uddannelsesledelse som problem eller svar? Klim.

 

Lassen, S. (2021): Ressourcepersonens hyperorientering – en empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole (ph.d. afhandling)

 

Ljungdalh, Anders (2018): Opmærksomhed som begrebshistorie. Aarhus Universitetsforlag.

 

(Red.) Mellon, Karsten (2021): Ydmyghed i ledelse. Hans Reitzels Forlag.

 

(Red.) Mellon, Karsten (2021): God ledelse. Hans Reitzels Forlag.

 

Moll, Christel Aukjær og Lea Lund (2022): Didaktisk skoleledelse. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Raae, Peter Henrik (2022): Udviklingsledelse i gymnasiet. Mellemledelse og udvikling. Frydenlund.

 

Sandgaard, A. & Jørgensen, H. C. Q., (2021): Skolestrukturers betydning for skoleledelse: en analyse af meningsskabelse, delegering og specialisering i to forskellige skolestrukturer i Danmark, I: Nordisk Administrativt Tidsskrift. 98, 2, 28 s.

 

Wiedemann, Finn (2021): Hvor kommer lyset fra? Data i uddannelse og ledelse. Syddansk Universitetsforlag.

 

Wiedemann, Finn (2019): På kanten af ledelse. Analyser af konstruktive og destruktive ledelsesformer. Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Sidst opdateret: 04.04.2023