Skip to main content

Nikolaj Christian Torp

Forskningsassistent, MD

Email: Nikolaj.Christian.Torp@rsyd.dk
Webside: ORCID ID

Nikolaj blev færdiguddannet som læge i sommeren 2021 og har desuden en bachelorgrad fra Copenhagen Business School i International Business fra 2015. 
Hans vigtigste interesseområde i leverforskningen er farmakologisk behandling af alkoholisk leversygdom og skrumpelever. I øjeblikket er Nikolaj involveret i Stop-arvævsstudiet; et dobbeltblindet placebokontrolleret interventionsforsøg til behandling af tidlige stadier af arvæv i leveren. Primære ansvarsområder er rekruttering, inklusion og konsultationer med deltagerne.
Nikolaj har været tilknyttet Center for Leverforskning siden foråret 2018.  I 2022 begynder Nikolaj sin ph.d. i afdelingen. Fokus vil være human albumin behandling hos patienter med skrumpelever i studiet Alb-Trial: et multicenter dobbeltblindet placebokontrolleret, som er tilknyttet EU konsortiet Microb-Predict.

Du kan møde Nikolaj på Twitter og LinkedIN

Link til Nikolajs SDU profil