Skip to main content

Corona-virus

10.03.2020

Det betyder at vi for nuværende fortsætter som vanligt, men henviser alle projektdeltagere til at tage kontakt for at få en ny tid, såfremt man opfylder ét af nedenstående punkter:

- Oplever luftvejs symptomer som hoste, feber eller åndedrætsbesvær

14 dage forud for projektdeltagelsen har været i et af højrisiko-områderne for corona-smitte

14 dage forud for projektdeltagelsen har været i kontakt med en person, som har fået påvist Corona-virus/COVID-19

Eller af anden årsag er påbudt karantæne

 

Vi henviser til at du holder dig opdateret på:

- Coronasmitte.dk: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

- Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Ønsker du en ny tid eller har spørgsmål vedr. projektdeltagelsen er du velkommen til os på tlf: 21 81 11 86 eller mail: ouh.ode.s.leverforskning@rsyd.dk