Skip to main content

Basic information about Bruker 400 MHz

System
Bruker AVANCE III 400

Magnet
Bruker Ultrashield ™ 400 PLUS

Probe
Tuneable Multinuclear Probes
(PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z plus)
Name:
PABBO BB-1H/D Z-GRD Z108618/0050

Sample Changer
Bruker Automatic Sample Changer
(B-ACS 60)

Bruker NMR Software
TopSpin 2.1 and ICON-NMR 4.2.1

NMR holder
Bruker Multiple Adjustable Tube Clamp Holder


Last Updated 09.08.2023