Skip to main content

Anna Paldam Folker

Forskningschef, professor

Telefon: 6550 7860
Email: anpf@sdu.dk

Anna Paldam Folker er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og social kontekst. Afdelingen er organiseret i fire forskningsgrupper, der alle beskæftiger sig med forskellige aspekter af sociale relationer og sociale faktorers betydning for sundhed. Anna har ledelseserfaring fra sin tidligere stilling som analysechef i Psykiatrifonden og som markedsansvarlig i en international rådgivningsvirksomhed. Hun har arbejdet i en årrække i Sundhedsstyrelsen, hvor hun har været med til at forme den nationale indsats omkring mental sundhed, social ulighed i sundhed og folkesundhedsetik.   Anna er ph.d. i etik og videnskabsteori. Forskningsmæssigt interesserer hun sig for sociale og strukturelle faktorer for befolkningens mentale sundhed og indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Anna er i øjeblikket del af forskningsgruppen HeQLa (Health and Quality of Life) ved Enhed for medicinsk psykologi på Københavns Universitet, som undersøger sammenhængen mellem livskvalitet og sygdom.

CV og publikationsliste

Klik her