Skip to main content

Visuelle effekter og tegninger gør ideerne konkrete

Et stykke A3-papir med nogle skitser er et meget effektivt redskab til at samle tankerne om noget abstrakt og gøre det mere konkret og synligt for alle.

Det kan Kristina Dienhart konstatere. Hun er chefkonsulent i enheden for Uddannelsesinnovation på Syddansk Universitet og involveret i udviklingen af Fremtidens Uddannelser. Hun møder sjældent op til møder uden papir og pen.

I stedet for lange skriftlige udredninger, så kan en tegning samle nogle refleksioner til ideerne på en anden måde, siger hun.
Vi skaber alle billeder i hovedet, når vi diskuterer et eller andet. Ved at tegne og illustrere det, man drøfter, opstår en fælles referenceramme og et mere præcist billede på, hvad diskussionen handler om. Det former samtalerne og gør det nemmere at sætte ord på det komplekse og abstrakte som en ide også kan være.

Pap og andre materialer

En prototype på en uddannelse kan bygges i pap, papir og andre materialer i stedet for at skrive et notat på computeren. Et bærende princip, som man synes er vigtigt for projektet kan illustreres  gennem en genstand, man har udvalgt hver især og medbragt til mødet. 

 På andre møder er væggene brugt til at få gang i dialogen. Der har blandt andet hængt 100 ideer på hvert sit stykke papir på   væggene i et lokale til et ideudviklingsmøde. Eller en række dilemmaer visualisteret på væggen til et styregruppemøde, der       skulle diskutere udfordringerne for Fremtidens Uddannelser.

- Ved at bruge visuelle greb gør man det komplekse mere enkelt og konkret, siger hun.