Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Tine Nielsen

Gæsteforsker

Email: tiniels@health.sdu.dk og tini@ucl.dk
Webside: PURE profil

Tine arbejder til daglig i afdelingen for anvendt forskning i pædagogik og Samfund ved UCL Erhvervsakademi og Professionhøjskole, hvor hun er ansat som forskningslektor. Tine har tidligere været ansat som lektor og studieleder på Institut for Psykologi, SDU, og senest som lektor i psykologisk testning og psykometri ved Institut for Psykologi, KU, hvorfra hun også har sin cand.psych.-grad. Tine har arbejdet med psykologiske testning og psykometriske undersøgelser af test og andre skalaer samt undervisning i samme gennem 20 år.

Ved Videnscentret for Psykotraumatologi gennemfører Tine et første tvær-kulturelt valideringsstudie af International Trauma Questionnaire i dansk, arabisk og bosnisk sprogversion med data fra behandlingssøgende flygtninge. Studiet gennemføres i samarbejde med forskere fra videnscenret, klinikere fra RCT i Haderslev og Dignity i København.

Medarbejder Tine Nielsen