Skip to main content

Opfølgningsstudiet

Vi ønsker at blive klogere på hvordan leversygdom udvikler sig over tid; hvorfor bliver noget svært syge, imens andre ikke gør? Og hvorfor går det hurtigt for nogen, imens det går langsomt for andre?

Af Katrine Holtz Thorhauge, , 14-12-2020

Leveren har ca. 200 forskellige funktioner og er ansvarlig for blandt andet afgiftning af blodet, immunforsvaret og blodstørkning. Men leveren er også et robust organ og først ved svær leversygdom (skrumpelever) opstår der symptomer, hvilket gør det svært at opdage leversyge patienter i tide.

Arvæv i leveren kan opstå som følge af fedtophobning og irritation, og i Danmark er de hyppigste årsager hertil alkohol og overvægt. Heldigvis er det dog langt fra alle, som udvikler arvæv og endnu færre som udvikler fremskreden arvæv: Skrumpelever og leverkræft. Men hvem gør? Og hvornår?

Studier har vist at der er stor forskel på, hvor sårbar ens lever er og at dette hænger sammen med både ens gener, generelle helbred og livsstil. Særligt alkoholoverforbrug, overvægt og diabetes udgør betydelige risikofaktorer, men ingen studier har endnu undersøgt sammenspillet imellem disse faktorer. Det ønsker vi at ændre på - samt teste nye højspecialiserede metoder, som leverstivhedsscanninger og nye blodprøver, til at opspore, kontrollere og prognosticere udviklingen af leversygdom over tid.

Om opfølgningsstudiet
Vi vil med dette studie kortlægge hvordan leversygdom udvikler sig over tid hos tidligere projektdeltagere, som enten har haft et alkoholoverforbrug eller af anden årsag har fået påvist arvæv i leveren. Alle deltagerne får blandt andet foretaget en ny stivhedsscanning af leveren, udfylder en række spørgeskemaer, og derudover indsamler vi biologisk materiale (afføring, spyt, urin og blod) til avancerede analyser af genetik og tarmflora (mikrobiom-forskning).  Slutligt vil deltagere med en forhøjet leverstivhed få tilbudt udvidede undersøgelser.

Du kan se en kort informationsvideo om studiet her:

 

Deltagerne er blevet oprindeligt inkluderet under én af følgende protokoller, hvor der også er indhente tilladelse til de opfølgende besøg som led i Opfølgningsstudiet:

  • ”Liver disease in alcohol-overusing patienter”, som på dansk hedder “Forekomsten af leversygdom hos mennesker med aktuelt eller tidligere alkohol overforbrug”. Videnskabetisk ID-nummer: S-20120071, S-20160021
  • “Screening at-risk populations for hepatic fibrosis with non-invasive methods” også kaldet ”Forskningsprojektet handler om tidlig opsporing af leversygdom hos mennesker med et aktuelt eller tidligere alkoholoverforbrug” Videnskabetisk ID-nummer: S-2017087

Datatilsynets ID-nummer: 13/8204
Selve studiet startede i april 2013, de opfølgende besøg blev initieret i 2017

 

 

Opfølgningsstudiet er økonomisk støttet af :

  • EU Horizon 2020: Microb-Predict projektet (bevillingsnr. 825694)
  • OUHs phd-pulje
  • Region Syddanmarks Phd-pulje 
 
Studiet er stadig i gang. Vi vil dele resultaterne, så snart de er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.
  • Debreceni Egyetem, University of Debrecen, Ungarn (UNIDEB) står for at koordinere dataindsamling og harmonisere data fra de forskellige involverede partnere.
  • Göethe Goethe-Universität, Frankurt am Main, Tyskland (GUF) står for at koordinere dataindsamling og harmonisere data fra de forskellige involverede partnere.
  • European Foundation For The Study of Chronic Liver Failure, Spanien (EFCLIF) vil kortlægge hvilke faktorer som er afgørende for hvem der udvikler akut, svær leversygdom over tid.
  • University of Copenhagen, Metabolic Center, Danmark (UCPH) vil i samarbejde med European Molecular biology Laboratory, Tyskland (EMBL) udføre genetiske analyser af inkluderede deltagere og undersøge genetikkens rolle i udviklingen af leversygdom 

Studieansvarlig læge

Katrine Holtz Thorhauge

Redaktionen afsluttet: 14.12.2020