Skip to main content

Opfølgnings-studiet

Leveren har ca. 200 forskellige funktioner og er ansvarlig for blandt andet afgiftning af blodet, immunforsvaret og blodstørkning. Men leveren er også et robust organ og først ved svær leversygdom (skrumpelever) opstår der symptomer, hvilket gør det svært at opdage leversyge patienter i tide.


Arvæv i leveren kan opstå som følge af fedtophobning og irritation, og i Danmark er de hyppigste årsager hertil alkohol og overvægt. Heldigvis er det dog langt fra alle, som udvikler arvæv og endnu færre som udvikler fremskreden arvæv: Skrumpelever og leverkræft. Men hvem gør? Og hvornår?


Studier har vist at der er stor forskel på, hvor sårbar ens lever er og at dette hænger sammen med både ens gener, generelle helbred og livsstil. Særligt alkoholoverforbrug, overvægt og diabetes udgør betydelige risikofaktorer, men ingen studier har endnu undersøgt sammenspillet imellem disse faktorer. Det ønsker vi at ændre på - samt teste nye højspecialiserede metoder, som leverstivhedsscanninger og nye blodprøver, til at opspore, kontrollere og prognosticere udviklingen af leversygdom over tid.


Om studiet

Vi vil med dette studie kortlægge hvordan leversygdom udvikler sig over tid hos tidligere projektdeltagere, som enten har haft et alkoholoverforbrug eller af anden årsag har fået påvist arvæv i leveren. Alle deltagerne får blandt andet foretaget en ny stivhedsscanning af leveren, udfylder en række spørgeskemaer, og derudover indsamler vi biologisk materiale (afføring, spyt, urin og blod) til avancerede analyser af genetik og tarmflora (mikrobiom-forskning).  Slutligt vil deltagere med en forhøjet leverstivhed få tilbudt udvidede undersøgelser.


Du kan se en kort informationsvideo om studiet her:

 


Studiet  er en del af  EU konsortierne ”Microb-Predict” (bevillingsnr.  825694) og ”Liverscreen”, (bevillingsnr. 847989) samt modtaget forskningsmidler for Novo Nordisk Fonden.

Ønskes yderligere information om Opfølgningsstudiet kontakt Katrine Holtz Thorhauge

Mail