Menu

Velkommen til Videnscenter for Psykotraumatologi

Aktuelle nyheder

Satspuljemidler til Dansk Stalking Center. Læs her. 
Ofre for seksuelt misbrug venter på hjælp i flere år. Læs her. 

Nyligt afholdte arrangementer

Ny forskning inden for børne- og unge-området
Inden for de seneste år har Videnscenteret fokuseret på børne- og unge-området, og det har ledt til en masse ny viden, der kan bruges til at forstå, forebygge og behandle traumatiseringen af børn og unge. En stor del af forskningen inden for børne- og ungeområdet er fokuseret på at udvikle og teste screening-værktøjer til at identificere traumatiserede børn og unge. 

Videnscenteret har bl.a. udviklet screening-værktøjet Thomas-testen for børn ned til 6 år og OCTS (Odense Child Trauma Screening) for børn ned til 4 år. Disse værktøjer er med til at sikre en tidlig indsats over for traumatiserede børn, der kan forhindre eller mindske nogle af de konsekvenser det kan have for børnene senere i livet.
En beskrivelse af disse screening-værktøjer kan du finde i boksen ”Måleredskaber til udredning af børn” til højre for denne tekst.

Noget af det, der kan forårsage traumereaktioner hos børn og unge er mishandling og svigt, og Videnscenteret har inden for de seneste år forsket i, hvilke konsekvenser disse oplevelser kan have for barnet på en lang række problemområder. Meget af denne forskning er baseret på et tværsnitsstudie foretaget af Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd, der har frembragt en stor viden om voksnes oplevelser af mishandling og svigt i barndommen. Videnscenteret har brugt data fra denne undersøgelse i en lang række analyser til at forstå de enkelte typer og mønstre af mishandling og svigt og hvordan de påvirker skoleproblemer, stof- og alkoholmisbrug, coping-mekanismer og PTSD. Alt dette bliver brugt til at forbedre og specificere indsatsen over for børn og unge, på baggrund af det mishandlingsmønster de har været udsat for.

Dette er bare et udsnit af den store mængde forskning, der er foretaget på børne- og ungeområdet og du kan finde en oversigt over alt den forskning som Videnscenteret har publiceret på området i boksen ”Litteratur omkring børn og unge” til højre for denne tekst. Herudover kan du få en større indsigt i, hvad det vil sige når børn og unge traumatiseres under temasiden ”Når børn og unge traumatiseres”.

ESTSS-konference 2017
Videnscenter for Psykotraumatologi havde sidste år, fået æren af at være vært for den 15. ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) konference med titlen:"Child Maltreatment – What do we know? Where do we go from here".
Du kan læse mere om ESTSS-konferencen 2017 på vores temaside om konferencen.

 

Om os

Videnscenter for Psykotraumatologi er en forskningsenhed og en del af Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Enheden er ledet af professor Ask Elklit, som har forsket i psykotraumatologi i mere end 25 år.

Videnscenter for Psykotraumatologi har landets største ekspertise inden for akut stressforstyrrelse (ASD), posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og kompleks PTSD. Ude til højre på siden er det muligt at læse mere om os, om psykotraumatologi som område og om de projekter, som Videnscenteret i øjeblikket arbejder på og udgivet publikationer om.

Hvem er vi?

Læs mere om hvem vi er, og hvad vi laver.

Læs mere om os

Hvad er psykotraumatologi?

Hvad er psykotraumatologi egentligt for noget? Hvad er PTSD? Hvad er krisehjælp? Det er nogle af de spørgsmål, som vi kan hjælpe med at besvare her.

Læs mere om psykotraumatologi

Måleredskaber til udredning af børn

Her kan du se de måleredskaber til børn, som er udarbejdet af Videnscenteret.

Se dem her.

Projektliste

Læs om samtlige af de projekter, som Videnscenter for Psykotraumatologi har været eller er en del af.

Læs mere

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig det nyhedsbrev, som Videnscenter for Psykotraumatologi sender ud ca. 1 gang pr. kvartal med nyheder omkring vores artikler, rapporter og begivenheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Videnscenterets forskning vedr. børn og unge

Her kan du få en oversigt over Videnscenterets forskning vedrørende børn og unge.

Se her.

Social Games Against Crime

Videnscenteret er involveret i dette treårige projekt, som vha. spilmekanismer har til formål at skabe dialog mellem en indsat far og dennes barn

Læs mere her

EUNAD

Videnscenteret er involveret i et EU-projekt om førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere.

Læs mere om EUNAD

NORDRESS

Videnscenter er involveret i det nordiske forskningsnetværk og Centre of Excellence

Læs mere om NORDRESS

TENTS

Her finder du en række præsentationer om traumereaktioner efter katastrofer samt retningslinjer for indsats

Læs mere om TENTS

GULU Health Project

Videnscenteret er involveret i Danidas projekt om mobil og sikker helbredskontrol i det tidligere konfliktramte Uganda.

Læs mere om GULU projektet

Evaluering af CSM

Videnscenteret har evalueret de regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM).

Læs mere om evalueringerne

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies