Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

Videnscenter for Psykotraumatologi har foretaget en analyse af kommunernes og Børnehus Syds samarbejde om udsatte børn og unge

Af Karina Raeder, 28-01-2021

Det estimeres at 2400 danske børn hvert år udsættes for fysisk mishandling og seksuelle overgreb. Hertil kommer ca 6000, der udsættes for psykisk vold. Alle tre overgrebsformer er forbundet med en stor forøget risiko for en lang række fysiske, psykiske og sociale problemer, herunder ADHD-symptomer, forstyrret spisning, selvskade, kriminalitet, alkohol- og stofmisbrug, vold i parforhold, PTSD samt angstdiagnoser og psykoser.

I 2013 vedtog Folketinget Overgrebspakken med det overordnede formål at reducere antallet af børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. De Danske Børnehuse har ansat specialiserede psykologer og socialrådgivere, der bistår kommunerne med udredninger af barnets trivsel og traumebelastning i sager om fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
Udredningen videregives herefter til kommunerne, som skal udarbejde en handleplan med konkrete mål for at sikre barnets trivsel og afhjælpe de identificerede problemer.
Det er derfor vigtigt, at de informationer, der afdækkes under udredningen, bliver brugt til at formidle klare anbefalinger i forhold til behandling og støttende indsatser fra kommunen.

Videnscenter for Psykotraumatologi har, i 2020 foretaget en undersøgelse af, om Børnehuset leverer udredninger, som kommunerne kan bruge, når handleplaner skal tilrettelægges, og om kommunerne anvender anbefalingerne fra Børnehusene. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Socialdirektørforrummet og Børnehus Syd og finansieret af Offerfonden.

Dele af undersøgelsens resultater viser, at kommunerne ofte ikke tilbyder den hjælp, Børnehusene anbefaler.

Ligeledes er det på baggrund af undersøgelsen tvivlsomt om skabelonen som anvendes til vurderingen af barnets behov i sager hvor der er mistanke vold, det såkaldte ICS-system, faktisk bidrager til at understøtte en kvalificeret undersøgelse.
ICS-systemet er bredt anerkendt og anvendes i flere andre lande til undersøgelser af udsatte børn og unges trivsel og opvækstvilkår, men særligt nyere evalueringer har kritiseret systemet for i nogle tilfælde at føre til en fragmentering af sagsbehandlingen og en fastlåsning af sagsbehandlerens opmærksomhed på afdækning af enkeltstående temaer, uden at tage højde for kompleksiteten i problemstillingerne.

Der fremlægges på baggrund af resultaterne endvidere en række forslag til det fremtidige arbejde med at udvikle indsatsen i sager, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn.

Er du interesseret i at læse hele undersøgelsen, kan du finde den her.
Er du interesseret i at læse mere om Videnscenter for Psykotraumatologis bidrag til forskning om vold og overgreb mod børn og unge, klik her.Nærværende undersøgelsen er udarbejdet i et samarbejdet mellem Videnscenter for Psykotraumatologi, Socialdirektørforrummet samt Børnehus Syd af psykolog og ph.d., Maria Louison Vang, Psykolog og ph.d., Sille Schandorph Løkkegaard samt psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi, professor Ask Elklit.Redaktionen afsluttet: 28.01.2021