Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nyt fra vores store politiundersøgelse 'ER DU OKAY?'

De første resultater er så småt rullet ind. Forsigtige tendenser viser sig.

Af Karina Raeder, 18-03-2022

Det er nu et år siden at et det første store spørgeskema blev sendt ud til de danske politibetjente. Her blev der bl.a. spurgt ind til voldsomme episoder eller oplevelser, som på forskellige måder har påvirket betjentene i deres arbejde. Projektet ønsker at kortlægge hvordan specifikke hændelser påvirker den enkelte over tid, hvorfra vi med den viden kan etablere forbyggende tiltag, for at passe bedre på de danske betjentes mentale sundhed.

Lektor Nina Beck Hansen, som er ansvarlig for projektet, fortæller at de foreløbige resultater er ved at blive undersøgt. "Vi kan endnu ikke konkludere noget på baggrund af disse, men forsigtige tendenser viser sig".

1. Underretninger belaster

De triste situationer og at se dyb sorg hos andre mennesker, er noget som kan være svært

Ud fra de forløbende data er det overraskende at se hvor meget dét at lave underretninger belaster de danske betjente, sammenlignet med de mere fysiske og voldsomme hændelser.

”De triste situationer og at se dyb sorg hos andre mennesker er noget, som kan være svært, og dermed tæller det også med i opgørelsen over voldsomme hændelser, der belaster psyken. Mange politifolk føler måske heller ikke, at de er lige så godt klædt på til at håndtere underretninger, som de er til at håndtere fare og trusler.” fortæller Nina Beck Hansen

2. Hver anden betjent har oplevet noget, som stadig påvirker ham/hende psykisk.

Omkring halvdelen af alle dem, som har medvirket i undersøgelsen indtil nu, har angivet, at de har oplevet noget eller været udsat for hændelser, som stadig påvirker dem psykisk. Det er ifølge forskeren dobbelt så mange end den tidligere undersøgelse, der blev lavet for 30 år siden af Rigspolitiets psykolog Bjarne Frøslee Ibsen.

3. Restitutionspauserne kan virke forebyggende, hvor personen kan komme væk fra den type opgaver eller hændelser, som har været voldsomme.

På baggrund af det afsluttede projekt og de indsamlede resultater, vil der komme vejledninger og anbefalinger til arbejdsmiljøorganisationen omkring risici, støtteordninger, og hvordan man kan arbejde endnu mere med det forebyggende arbejde med debriefinger og psykologsamtaler.Redaktionen afsluttet: 18.03.2022