Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Drenge som misbruges af mænd, bliver homoseksuelle og desuden er et offer ikke en 'rigtig' mand

Myter, skam og tabu afholder mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen fra at søge behandling – Det vil Mandetræf i Lyngby gøre op med

Hovedstadens første Mandetræf slog d. 9. september 2020 dørene op for et tilbud til mænd der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Kvisten, som står bag tilbuddet, bygger det nye center i Lyngby op på erfaringer fra det Mandetræf som har eksisteret i Århus siden januar 2019. I forbindelse med åbningen blev Ask Elklit, professor for Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, inviteret til et interview omkring senfølger af seksuelle overgreb.

Videnscenteret bidrager med omfattende forskning med fokus på at dokumentere de psykologiske traumereaktioner og eftervirkninger der er forbundet med seksuelle overgreb i barndommen, såsom PTSD, dissociation, depression, misbrugslidelser, angstlidelser og seksuelle forstyrrelser. Desuden er borderline-symptomer og spiseforstyrrelser ligeledes set hos voksne, der har gennemlevet et overgreb i barndommen.

Elklit og kollegaer har desuden undersøgt behandlingen af voksne med senfølger i lignende centre i Danmark hvor der bl.a. er fundet en stor effekt i reduktionen af PTSD-symptomer, ligesom at angst- og depressionsforekomsten mindskes mærkbart. Ydermere virker disse tilbud til at have en positiv indvirkning på selvværdet for de voksne, der benytter sig at centerets tilbud. Du kan læse mere om undersøgelsen her
 
Ønsker du yderligere information om vold og overgreb – klik her
Redaktionen afsluttet: 18.09.2020