Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Antallet af brud på tilhold er mere end fordoblet de seneste år

07.02.2023

Et tilhold er en advarsel som politiet kan give til en person, som forfølger og chikanerer en person, Tilholdet betyder populært sagt, at forfølgeren skal holde sig væk fra den forfulgtes bopæl, arbejdsplads og nærområde. Ifølge TV2 News lørdag 5. februar 2023 er antallet af brud på tilhold er steget med 145% siden 2017. En forklaring på hvorfor vi ser denne stigning af tilholdsovertrædelser, lyder på at gerningspersonen ikke møder nogen alvorlige konsekvenser, som følge af sin overtrædelse. Manglen af en konsekvens kan, ifølge kriminolog David Sausdal, skyldes at lovovertrædelser, såsom bandekriminalitet og fysisk vold, bliver prioriteret over tilholdsovertrædelser ved politiet og domstolene. Læs hele artiklen her.

Videnscenter for Psykotraumatologi forsker i stalking og følgekonsekvenserne for den stalkingramte. Vores forskning viser, at de stalkingramte lider af mange følgevirkninger, bl.a. PTSD, angst og depression. Yderligere kan børn af den stalkingramte også udvikle PTSD. Læs her om vores forskning med fokus på partnerstalking og børnenes sekundære påvirkning.

Videnscenter for Psykotraumatologi er sammen med Dansk Stalking Center i gang med
et stort projekt af omkring 500. der har udsat for stalking. Læs mere her.

I januar 2023 afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi konferencen ’Vold i nære relationer’. Her blev der bl.a. holdt oplæg om ’Psykisk partnervold’ ved Sarah Dokkedahl og ’Stalking’ ved Laurids Møller. Find her alle oplæg fra konferencen.

 

 

Redaktionen afsluttet: 06.02.2023