Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
 • 10.07.2024

  Center for Gymnasie- & Erhvervsuddannelsesforskning ønsker alle en god sommer

 • 19.06.2024

  Dialogisk undervisning og praksis

  I fokusområdet Dialogisk Undervisning og Praksis ser vi den deliberative samtale som afgørende for læring.

 • 17.05.2024

  Kan undersøgende dialog styrke unge menneskers øko-engagement?

  Hvordan undersøger og styrker vi bedst unge menneskers øko-engagement i gymnasieskolerne?

 • 16.05.2024

  CALL til ny skriftserie

  Masterprojekter om gymnasiesektoren bobler af vigtig viden og værdifulde praksiserfaringer. Et nyt samarbejdet mellem Center for Gymnasieforskning på SDU og magasinet og forskningsdatabasen Gymnasieforskning sikrer, at langt flere i gymnasiesektoren får glæde af fund, perspektiver og løsninger fra masterprojekterne.

 • 08.05.2024

  At blive rektor i gymnasiet – når arv og arving finder hinanden

  Gennem de seneste 20 år har gymnasiesektoren været genstand for en række reformer, der sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle måde at blive rektor.

 • 10.04.2024

  Tresserne var et omskifteligt årti, også uddannelsespolitisk set

  Hvordan så uddannelsessystemet ud 1968?

 • 15.03.2024

  Gymnasieelevers forståelse af trivsel

  Et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan gymnasieelever rent faktisk oplever og forstår trivsel.

 • 12.02.2024

  Invitation til 25-års Jubilæum DIG Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

  I foråret 2024 er det 25 år siden, at Dansk Institut for Gymnasiepædagogik afholdt indvielseskonference i de smukke lokaler ved Odense Domkirke. Invitation til 25-års Jubilæum DIG Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.

 • 07.02.2024

  Ny centerkoordinator

  Ny centerkoordinator for Center for Gymnasieforskning

 • 31.01.2024

  Adjunkturer i gymnasieledelse

  I Center for Gymnasieforskning styrker forskningen inden for gymnasieledelse. Gymnasiets vilkår og rammer er ændret gennem en række år, og giver nye betingelser for ledelse. Det kræver solid forskning at være i front på disse områder, både for at fastholde positionen som nationalt førende i gymnasieforskning og for at kunne levere solid efteruddannelse på vores master i gymnasiepædagogik (ledelseslinjen) og i alle vores efteruddannelsestilbud.

 • 26.01.2024

  Rekruttering & Fastholdelse

  I foråret 2023 indledte Ane Qvortrup og Anke Piekut et samarbejde med Region Hovedstaden om at undersøge seks ungdomsuddannelsers mulighed for at øge ansøgertal og fastholde elever på uddannelsen. I årene forud for dette, var der en række politiske beslutninger, der fik stor betydning for en række ungdomsuddannelser.

 • 18.01.2024

  Præsentation af forskningsprojektet TrivselsLUP

  TrivselsLUP er en omfattende trivselsundersøgelse, som er gennemført af lektor Eva Lykkegaard og professor Ane Qvortrup fra Center for Gymnasieforskning i samarbejde med Praxis-fonden, som har finansieret undersøgelsen. Undersøgelsen er nået ud til mere end 11.000 elever fordelt på 100 ungdomsuddannelser, og den nuancerer det trivselsbillede, vi hidtil er blevet præsenteret for.

 • 05.02.2023

  USA kigger på det danske gymnasium - og undrer sig!

  In Denmark, who should do the work of integration?

 • 30.11.2021

  Rapport fra et Grønland ved en korsvej, som også spiller en rolle for uddannelser

  Det var en stor ære for mig, da jeg i efteråret 2020 blev spurgt, om jeg ville have en ansættelse som leder af Center for pædagogisk Udvikling på Institut for læring (Ilinniarfissuaq) ved Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik). Jeg sagde ja tak til en 30 procent stilling, ikke mindst fordi jeg tidligere havde været en del gange i Grønland og i forvejen havde mange gode og inspirerende kontakter inden for universitets- og gymnasieverdenen. Læs hele rapporten fra Steen Beck.

 • 11.06.2021

  Ny rapport om Faglighed i gymnasiet efter COVID-19

  2020 var et anderledes og mærkeligt skoleår for de danske gymnasieelever. Undersøgelsen ”Gymnasiet i den historiske Corona-tid – et elevperspektiv” (Qvortrup 2020) gjorde det klart, at skolenedlukningerne havde store konsekvenser for elevernes emotionelle, sociale og faglige trivsel. Denne rapport præsenterer undersøgelsens resultater. Vi mener, dette er afgørende viden for gymnasierne og bredere gymnasiale aktører, når der skal træffes beslutninger om eventuelle indsatser for at hjælpe de ramte elever.

 • 08.06.2021

  Nye gymnasierettede digitale gæstelærerforløb på EMU.dk- udviklet og tilrettelagt af blandt andre SDU forskere

  I maj og juni måned har forskere fra SDU og Center for Gymnasieforskning bl.a. haft travlt med at udvikle og tilrettelægge 8 undervisningsforløb som er tilrettelagt de gymnasiale uddannelser i forbindelse med projekt Digitale gæstelærerforløb. Projektet er en politisk indsats, som berører både grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. I artiklen "Nye gæstelærerforløb: Inspiration fra en verdensmester, en løve og en forsker" beskrive EMU.dk projektets ophav:

 • 13.03.2021

  Projekt Mønsterbrydende Science

  Siden efteråret 2020 har Esben Nedenskov Petersen, der er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Gymnasieforskning, været en del af projektet Mønsterbrydende Science på Frederiksberg Gymnasium. Projektet, der er ledet af Heidi Larsen og finansieret af Villum Fonden, har fokus på de særlige udfordringer, der møder tosprogede elever i sciencefag som matematik, fysik og kemi.

 • 06.01.2021

  En Master i Gymnasiepædagogik åbner nye døre

  Læs artiklen 'En master i Gymnasiepædagogik åbner nye døre' i Det Moderne Gymnasium hvor en rektor fortæller om, hvordan hun har fået en teoretisk ballast i tillæg til flere års praktisk erfaring, en ballast som kvalificerer beslutningerne og en kursus- og pædagogikumleder fortæller om de nye åbne døre efter at være blevet Master i Gymnasiepædagogik.

 • 05.01.2021

  Gymnasiet i den historiske Corona-situation

  Den historiske situation, som risikoen for udbredelse af Corona-virus har skabt, har sat de danske gymnasier, gymnasielærerne og gymnasieelever og ikke mindst samarbejdet mellem disse under pres. Med meget kort varsel blev alle elever sendt hjem som følge af skolelukninger, og hurtigt blev Ny lov og bekendtgørelse om nødundervisning vedtaget. På få dage skulle der ske en digital omstilling.

 • 13.03.2020

  Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere

  Hvert år samles alle, som er med til at udvikle og gennemføre Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere. I år var det den 3.-4. marts i Horsens, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, hvad ligestillingen af de fire til fem gymnasiale ungdomsuddannelser betyder for elever og uddannelserne.

 • 09.03.2020

  Bogudgivelse af Ane Qvortrup: Gymnasiet i udvikling

  Den 3. marts 2020 udkom bogen ”Gymnasiet i udvikling. Undersøgelser og analyser af aktuelle udviklinger i gymnasiet”