Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Bæredygtighed

Formål

Bæredygtighed har været et opmærksomhedspunkt i gymnasiet i årevis, og fra gymnasieårgang 2023-2024 har det også været et krav til gymnasieundervisningen. I 2023 ændrede Folketinget nemlig gymnasiernes formålsparagraf, så miljø og klima nu indgår som dannelsesperspektiver i formålet med de gymnasiale uddannelser. Fokusområdet bæredygtighed samler forskningen i bæredygtighed i gymnasiet med fokus på, hvordan gymnasiet kan undervise til bæredygtighed dannelse.

Fokusområdeleder

Cæcilie Ketil Hejl, Post.doc., SDU

Deltagere

Ane Qvortrup, Professor, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024