Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Skriftlighed

Formål

Gymnasiereform 2005 og 2017 lagde op til, at skriftligheden skal være et særligt indsatsområde i overgangen til de gymnasiale uddannelser, og at der er en klar progression i det gymnasiale skriveprogram frem mod de store studieforberedende opgaver. Skrivning er ikke noget man lærer ved siden af eller efter det faglige. Tværtimod lærer man skrivning gennem fag og fag gennem skrivning. Det skyldes at skrivning er en vidensudviklende erkendelsesproces. Når man skriver, må man eksplicitere og udfolde sine tanker fuldt ud, ellers kan læseren, der kan være et helt andet sted i tid og rum, ikke forstå teksten. Det er krævende, men også givende. Når elever således går fra folkeskolen til gymnasiet, begynder de også som faglige skrivere på noget nyt, selv om mange fag er kendte. Dette fokusområde er optage af skriftlighed i gymnasiet og elevernes skriverudvikling med fokus på de nye vilkår, der hele tiden gælder for elevernes skriftlige arbejde (senest AI).

Fokusområdeleder

Anke Piekut, lektor, SDU

Deltagere:

Anne Bang-Larsen, Chefkonsulent, SDU

Sidst opdateret: 02.04.2024