Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Digitale teknologier

Formål

Lige nu diskuteres chatbotten ChatGPT og dens konsekvenser for undervisning og eksamen på landets uddannelsesinstitutioner, og også brugen af mobiltelefoner og digitale læremidler har været og er et omstridt emne. På en ene side diskuteres det, hvordan og hvorvidt vi skal skærme eleverne for brugen af digitale løsninger og kunstig intelligens. På den anden side diskuteres det, hvordan vi kan sikre, at børn og unge får kompetencer, som hjælper dem til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig fremhæves det som en væsentlig opgave, at eleverne skal hjælpes til på et oplyst grundlag at tage kritisk stilling til digitale teknologier og være med til at vælge og forme digitale teknologier og udviklingen i samfundet. Lige meget hvordan man positionerer sig ift. disse spørgsmål er det klart, at spørgsmål omkring digitale teknologier står centralt i gymnasiet. Samtidig er det klart, at mange af de andre fokusområder i Center for Gymnasieforskning – det være sig trivsel, fagdidaktik, studiemiljø, skriftlighed, mm. – forandres i lyset af den måde, der arbejdes med digitale teknologier. Fokusområdet om Digitale teknologier beskæftiger sig med brugen af digitale teknologier og deres betydning i gymnasiet.

Fokusområdeleder 

Anne Bang-Larsen, Chefkonsulent, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024