Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

At blive rektor i gymnasiet – når arv og arving finder hinanden

Gennem de seneste 20 år har gymnasiesektoren været genstand for en række reformer, der sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle måde at blive rektor.

Af Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning, , 08-05-2024

Primus inter pares, den bedste blandt ligemænd, er ikke længere et selvfølgeligt princip. Derfor stiller denne artikel spørgsmålet: Gennem hvilke mekanismer vælges og vælger man at blive rektor, og hvad kan disse mekanismer fortælle om udvikling og stabilitet i gymnasiet? Konklusionen lyder, at den traditionelle mekanisme til at blive rektor, primus inter pares, er bevaret, samtidig med at den er forandret. De undersøgte rektorer lægger alle vægt på erfaring inde fra gymnasiet, og de er alle blevet spottet af en rektor. Men det er ikke længere det snævert faglige, der afgør, om man er egnet til at være primus inter pares. Og den bedste blandt ligemænd er i stigende grad en kvinde. 

Læs hele artiklen her.

Redaktionen afsluttet: 08.05.2024