Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Uddannelsesovergange

Formål

Unges uddannelsesbaner og dermed deres uddannelsesmæssige overgange nyder tiltagende samfundsmæssig overvågenhed og interesse. Dette fokusområde adresserer elevers overgang til ungdomsuddannelser, deres eventuelle overgange ungdomsuddannelsen (fx overgangen fra grundforløb til studieretningsklasse eller overgange mellem skoleophold og praktikophold) og overgangen videre fra ungdomsuddannelserne.

Formålet med fokusområdet om uddannelsesovergange, er at skabe praksisnær viden om elevers overgangsforventninger og overgangsoplevelser. Et helt centralt nedslag i fokusområdet er overgange mellem uddannelseskontekster. Hvordan oplever eleverne at være forberedte til og møde de nye faglige, sociale og undervisningsmæssige kontekster? Hvordan oplever undervisere at aflevere/modtage elever? Hvordan kan der fra institutionernes side arbejdes med at overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, mellem skole og praktik, mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, etc.?

Et andet nedslagspunkt er uddannelsesvalg. Valgene opleves af mange elever som high-stake-beslutninger, men hvordan begrunder eleverne overgangene? Og hvad sker der med denne begrundelse når eleverne påbegynder deres uddannelse? Hvilke spændinger er der når forventninger og oplevelser ikke stemmer overens? Hvordan formår eleverne at forhandle disse uoverensstemmelser? Og hvordan kan lærere og vejledere støtte og kvalificere eleverne i valget og i overgangen?

Fokusområdeleder

Eva Lykkegaard, lektor, SDU

Deltagere

Ane Qvortrup, professor, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024