Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Elevers trivsel

Formål

Der har de senere år været en stigende interesse for børn og unges trivsel. Dog er der knyttet stor uvished omkring trivselsbegrebet, trivselsmålinger og de faktiske trivselsniveauer - også blandt unge på de danske ungdomsuddannelser. I dette fokusområde undersøger vi hvordan det ser ud med trivslen på ungdomsuddannelserne, men vi undersøger og problematiserer også trivselsforståelsen. 

I fokusområdet abonnerer vi på en differentieret trivselsforståelse i relation til ungdomsuddannelserne, der blandt andet rummer følgende dimensioner:

  • En emotionel trivselsdimension, der fokuserer på elevernes humør og oplevelse af glæde ved skolen
  •  En social trivselsdimension, der fokuserer på oplevelsen af at blive forstået og passe ind på ungdomsuddannelsen og have gode kammerater
  • En faglig trivselsdimension, der fokuserer på elevernes læringslyst, læringsglæde og oplevelser af undervisningen.

Inden for hver af disse trivselsdimensioner kan eleverne på ungdomsuddannelserne både have følelser, som peger på høj trivsel og på mistrivsel på samme tid. Derfor er vi i fokusområdet optaget af hvordan vi kan undersøge trivsel på ungdomsuddannelserne på en måde, hvor vi får adgang til hele trivselskontinuumet.

Et særligt fokus er hvordan elevernes trivsel relaterer sig til den uddannelseskontekst de befinder sig i. Er der elementer ved den pågældende ungdomsuddannelse de går på eller den undervisning de modtager, der er medforklarende på deres trivsel? Og hvordan kan ungdomsuddannelserne i så fald agere på og forholde sig til elevernes trivsel?

I fokusområdet elevers trivsel er det vores ambition at indsamle og formidle viden der kan forskningsbasere og kvalificere de mange trivselstiltag, der allerede foretages rundt om på de danske ungdomsuddannelser.

Fokusområdeleder

Eva Lykkegaard, lektor, SDU

Deltagere

Ane Qvortrup, professor, SDU
Cæcilie Damgaard Ketil Hejl, SDU

Forskning

Har du spørgsmål?

Kontakt fokusområdeleder Eva Lykkegaard

Kontakt

Sidst opdateret: 02.05.2024